Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Życzenia urodzinowe po angielsku — dodatkowe słownictwo

 

Wiemy już, że czasami sam zwrot Happy Birthday nie wystarczy i chcemy życzyć danej osobie czegoś więcej. Konstrukcje, które poznałeś powyżej, można dokończyć na wiele sposobów.

 

 

Czego możemy życzyć na urodziny?

 

 • adventures — przygody

 • blessings — błogosławieństwa

 • gifts / presents — prezenty

 • happiness — szczęście

 • health — zdrowie

 • joy — radość

 • laughter / lots of laughs — śmiech / dużo śmiechu

 • love — miłość

 • prosperity — dobrobyt

 • smiles — uśmiechy

 • success — sukces

 

Słownictwo angielskie związane ze świętowaniem urodzin

 

 

Jakie mogą być urodziny?

 

Poniższe przymiotniki przydadzą się przy personalizacji życzeń typu: Have a [great] one! / Have a [happy] birthday!

 

 • awesome (AmE) — niesamowite

 • fabulous — wspaniałe

 • fantastic — fantastyczne

 • great — świetne

 • happy — szczęśliwe

 • spectacular — spektakularne

 • unforgettable — niezapomniane

 • wonderful — wspaniałe

 

 

Słownictwo związane ze świętowaniem urodzin

 

 • When’s your birthday? — Kiedy są Twoje urodziny?

  • My birthday is 1st Jan. / My birthday is on January 1st. — Moje urodziny są pierwszego stycznia.

  • My birthday is in January. — Moje urodziny są w styczniu.

 • What’s your birthdate? — Jaka jest Twoja data urodzenia?

  • My date of birth is 10th June 2000. — Moja data urodzenia to 10 czerwca 2000 roku.

 • How was your birthday? — Jak udały się Twoje urodziny?

 • What do you want to do for your birthday? — Co chcesz robić na urodziny?

 • What did you get for your birthday? — Co dostałeś na urodziny?

 • What do you want for your birthday? — Co chcesz na urodziny?

 

 • a wish / to wish someone — życzenie / życzyć komuś

 • birthday cake — tort urodzinowy

 • birthday card — kartka urodzinowa

 • birthday invitation — zaproszenie na urodziny

 • blow the candles — zdmuchnąć świeczki

 • decorations — dekoracje

 • present / gift — prezent

 • to blow up baloons — nadmuchać balony

 • to feel old / young — czuć się staro / młodo

 • to give somebody something — dać komuś coś

 • to receive / to get — dostać

 • to sing a Happy Birthday song — zaśpiewać piosenkę urodzinową (polskie sto lat)

 • to throw a party — urządzić imprezę

 

 

20 Other Ways To Wish ‘Happy Birthday’ In English - Better Alternative English Phrases!

 

 

 

 

Dodatkowe życzenia urodzinowe — lista z tłumaczeniami

 

Wishing you a very happy birthday!

Życzę Ci bardzo szczęśliwych urodzin!

 

May all your dreams and wishes come true on your special day.

Niech wszystkie Twoje marzenia i życzenia spełnią się w dniu urodzin.

 

May this birthday be just the beginning of a year filled with happiness and success. Niech dzień urodzin będzie początkiem roku pełnego szczęścia i sukcesów.

 

Happy birthday to a wonderful friend, may your day be as special as you are.

Wszystkiego najlepszego dla wspaniałego przyjaciela, niech Twój dzień będzie tak wyjątkowy, jak Ty.

 

Sending you lots of love and warm wishes on your birthday.

Przesyłam Ci dużo miłości i ciepłych życzeń z okazji Twoich urodzin.

 

Happy birthday, may you have an unforgettable day filled with love and happiness. Wishing you a very happy birthday and an even happier year ahead.

Wszystkiego najlepszego, niech ten dzień będzie niezapomniany, pełen miłości i szczęścia. Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i jeszcze szczęśliwszego nadchodzącego roku.

 

Happy birthday, may this year bring you all the happiness and success you deserve.

Wszystkiego najlepszego, niech ten rok przyniesie Ci szczęście i sukces, na który zasługujesz.

 

Happy birthday to my dear friend, may all your wishes come true and your dreams be fulfilled.

Wszystkiego najlepszego dla mojego drogiego przyjaciela, aby wszystkie Twoje życzenia i marzenia się spełniły.

 

Happy birthday to someone who is always there for me. I am so grateful to have you in my life.

Wszystkiego najlepszego dla kogoś, kto zawsze jest przy mnie. Jestem bardzo wdzięczny za to, że jesteś w moim życiu.

 

Wishing you a birthday that is as amazing as you are, happy birthday.

Życzę ci urodzin, które są tak niesamowite, jak ty, wszystkiego najlepszego.

 

Happy birthday, may your day be filled with laughter and love.

Wszystkiego najlepszego, niech Twój dzień będzie pełen śmiechu i miłości.

 

Sending you my best wishes on your special day, happy birthday.

Przesyłam Ci najlepsze życzenia w Twoim wyjątkowym dniu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

 

Dodatkowe życzenia urodzinowe po angielsku — lista z tłumaczeniami

 

Happy birthday to one of the most special people in my life. May your day be filled with joy and laughter.

Wszystkiego najlepszego dla jednej z wyjątkowych osób w moim życiu. Niech Twój dzień będzie pełen radości i śmiechu.

 

Happy birthday! May this year bring you all the happiness and love you deserve.

Wszystkiego najlepszego. Niech ten rok przyniesie ci całe szczęście i miłość, na którą zasługujesz.

 

Wishing you a very happy birthday, enjoy your day to the fullest.

Życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ciesz się dniem w pełni.

 

Happy birthday to a truly special person, may all your dreams come true.

Wszystkiego najlepszego dla naprawdę wyjątkowej osoby, niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia.

 

All the best! May your day be filled with sunshine and happiness.

Wszystkiego, co najlepsze. Niech Twój dzień będzie pełen słońca i szczęścia.

 

Wishing you a birthday filled with fun and adventure, happy birthday.

Życzę Ci urodzin wypełnionych zabawą i przygodą, wszystkiego najlepszego.

 

Happy birthday to a dear friend, may you have a wonderful year filled with love and happiness.

Wszystkiego najlepszego dla drogiego przyjaciela, abyś miał wspaniały rok pełen miłości i szczęścia

 

Enjoy your day to the fullest.

Ciesz się dniem w pełni.

 

Have a great one! May your day be filled with love, laughter, and lots of cake.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój dzień będzie wypełniony miłością, śmiechem i mnóstwem ciasta.

 

"Another year older, another year wiser.

Another year to make all your dreams come true.

Happy birthday, may you have the best year yet, and may all your wishes come true."

„O rok starszy, o rok mądrzejszy.

Kolejny rok, aby spełnić swoje marzenia.

Wszystkiego najlepszego, niech to będzie Twój najlepszy rok i niech spełnią się wszystkie Twoje życzenia”.

 

"Happy birthday, dear (name)!

May your day be as wonderful as you and may all your dreams come true.

Happy birthday, enjoy your day.

May all your wishes come true in every single way."

„Wszystkiego najlepszego, kochana/y (imię)!

Niech Twój dzień będzie tak wspaniały, jak Ty i niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia.

Wszystkiego najlepszego, ciesz się dniem.

Niech wszystkie Twoje życzenia spełnią się pod każdym względem”.

 

"Happy birthday to someone who brings so much joy and laughter to my life. Wishing you a day filled with love, happiness and all your favorite things. Enjoy your special day to the fullest!"

„Wszystkiego najlepszego dla kogoś, kto wnosi tyle radości i śmiechu do mojego życia. Życzę Ci dnia wypełnionego miłością, szczęściem i wszystkimi Twoimi ulubionymi rzeczami. Ciesz się tym wyjątkowym dniem w pełni!”

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Życzenia urodzinowe po angielsku

Życzenia urodzinowe po angielsku

01 marca 2023

Happy Birthday, czyli wszystkiego najlepszego w dniu urodzin po angielsku, zna praktycznie każdy. Warto jednak wzbogacić składane przez nas życzenia, aby pokazać, że zależy nam na solenizancie.

 

W tym artykule nie tylko dostaniesz całą listę życzeń, które możesz wykorzystać, ale poznasz też słownictwo związane z urodzinami, aby stworzyć swoje własne życzenia.

 


 

 


 

 

 

Popularne życzenia urodzinowe po angielsku

 

Poza Happy Birthday język angielski daje nam wiele alternatyw do wyboru — od neutralnych po formalne, czy w formie żartu.  Zobaczmy, jakie najczęściej wybierają native speakerzy.

 

Zwróć uwagę na kilka powtarzających się konstrukcji, które możesz wykorzystać do tworzenia swoich własnych życzeń:

 

→ Have a …

→ Sending you…

→ May…

→ Wishing you…

 

 

Neutralne

 

 • All the best! — Wszystkiego najlepszego!

 • All the best on your special day! — Wszystkiego najlepszego w Twoim wyjątkowym dniu!

 • Have a smashing birthday! — Udanych urodzin!

 • Many happy returns (of the day)! — Dosł. wiele szczęśliwych powrotów (tego dnia)! Bardzo popularne zwrot, który oznacza, że życzymy komuś, aby jeszcze wiele razu obchodził urodziny.

 • May your birthday be filled with [joy/laughter…] — Niech Twoje urodziny będą wypełnione [radością/śmiechem…]

 • A million magic wishes for you! — Milion magicznych życzeń dla Ciebie!

 • Sending laughter and joy your way! — Przesyłam Ci dużo uśmiechu i radości!

 • Have a great one! — Baw się dobrze!

 • I wish you the best on your special day! — Życzę Ci wszystkiego najlepszego w Twoim wyjątkowym dniu!

 • Wishing you a day that is as special as you are! — Życzę Ci dnia tak wyjątkowego, jak Ty!

 • May your day be as awesome as you are! — Niech Twój dzień będzie tak wspaniały, jak Ty!

 • What a year! It was tough but you made it! — Co za rok! Było ciężko, ale dałeś radę!

 • May your day be filled with joy and presents! — Niech Twój dzień będzie pełen radości i prezentów!

 • I hope your celebration gives you many good memories! — Mam nadzieję, że Twoje święto dostarczy Ci wielu dobrych wspomnień!

 • I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come! — Mam nadzieję, że będziesz mieć fantastyczny dzień i cały rok!

 • I hope you have an enjoyable birthday! — Mam nadzieję, że masz udane urodziny!

 • May all your wishes come true! — Niech wszystkie Twoje życzenia się spełnią! 

 • You always make me so happy, so today I want to make you as happy as possible! — Zawsze sprawiasz, że jestem taka szczęśliwa, więc dzisiaj chcę cię uszczęśliwić tak bardzo, jak to możliwe!

 • Happy birthday to someone who really deserves a great day! — Wszystkiego najlepszego dla kogoś, kto naprawdę zasługuje na wspaniały dzień!  

 • Wishing you a very happy birthday and hoping that you get everything you wished for! — Życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i mam nadzieję, że dostaniesz wszystko, o czym marzyłeś!

 

Popularne życzenia urodzinowe po angielsku

 

 

Młodzieżowe / dla przyjaciół

 

Opcje dla młodszych (lub młodych duchem) lub dla dobrych przyjaciół:

 

 • HB, HBD — Czyli skrót Happy Birthday. Często możesz się z nim spotkać w wiadomościach tekstowych i na grupach. Wielu osobom nie do końca się on podoba, więc uważaj z jego użytkowaniem.

 • Happy + [wiek] — Opcja najczęściej używana w kierunku do dzieci i młodych osób, które jeszcze nie czują potrzeby ukrywania swojego wieku.

  • Happy 16th!

  • Happy 16th birthday!

 

>>Przypomnij sobie liczebniki porządkowe

 

 • Happy level up day! Masz znajomego gamera? Życz mu udanego wejścia na wyższy poziom!

 • Happy beer day! — Dosł. szczęśliwego dnia piwa! Wielu na pewno ucieszy się z takich życzeń!

 • Didn’t we celebrate this just a year ago? Happy birthday! — Dosł. czy nie świętowaliśmy już tego w zeszłym roku?

 • Congrats! You survived another trip around the sun! — Gratulacje! Przetrwałaś następną podróż wokół słońca!

 • Happy womb eviction day! — Żartobliwe życzenie, które doceni prawdziwy przyjaciel. Dosł. szczęśliwego dnia eksmisji z macicy!

 

 

Dla starszych lub nielubiących urodzin

 

Składając życzenia osobom „starszym” lub takim, którzy już nie do końca cieszą się z ilości świeczek na torcie, można złożyć życzenia w taki sposób:

 

 • Happy 21st! — Kto nie chciałby mieć znowu 21 lat? Można powiedzieć, że w krajach anglojęzycznych jest to odpowiednik polskiej osiemnastki. 

 • Don’t count the candles, enjoy the party! / Don’t count the candles, enjoy the glow! — Dosł. nie licz świeczek, baw się dobrze!

 • You’re ageing like a fine wine! — Dosł. starzejesz się jak dobre wino.

 • Wishing you many more candles to blow! — Życzę Ci jeszcze wielu świeczek do zdmuchnięcia.

 • The best things in life are yet to come! — Najlepsze w życiu jeszcze przed Tobą!

 • You deserve a spectacular day to turn a year older and bolder! — Zasługujesz na spektakuralny dzień, aby stać się starszym i odważniejszym/ bardziej śmiałym.

 

 

Życzenia „w naszym imieniu”

 

Co powiedzieć, kiedy chcemy, żeby ktoś złożył komuś życzenia urodzinowe w naszym imieniu?

 

 • Wish her a happy birthday on my/our behalf! — Złóż jej życzenia urodzinowe w moim/naszym imieniu!   

 • On behalf of our team, we would like to wish you a happy birthday. — W imieniu naszego zespołu pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.

 

Spóźnione życzenia urodzinowe po angielsku

 

 

Wcześniejsze życzenia urodzinowe

 

Czasami spotykamy znajomego przed ich urodzinami. W taki sposób możesz złożyć życzenia wcześniej:

 

 • Happy birthday in advance!

 • Happy early birthday

 • A happy upcoming birthday!

 

 

Spóźnione życzenia urodzinowe 

 

Z drugiej strony zdarza się czasami, że zapomnimy o czyichś urodzinach. Możemy wtedy złożyć spóźnione życzenia urodzinowe:

 

 • Happy belated birthday! I hope your day was as wonderful as you are. — Spóźnione życzenia urodzinowe! Mam nadzieję, że Twój dzień był tak wspaniały, jak ty.

 • I'm sorry I missed your special day, sending belated birthday wishes and lots of love to you. — Przepraszam, że przegapiłem Twój wyjątkowy dzień, przesyłam spóźnione życzenia urodzinowe i dużo miłości.

 • Wish I could have been there to celebrate with you. I hope you ate a lot of cake!  Szkoda, że nie mogłem tam być, aby świętować z tobą. Mam nadzieję, że zjadłeś dużo ciasta!

 

>>Czasy przeszłe w języku angielskim
 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool