Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Future Perfect Continuous - określenia czasu

 

  • by (by 12 o’clock, by Monday, by next week, by the end of the month itd.) – do

 

I will have been learning Spanish for two years by March. - W marcu miną dwa lata odkąd uczę się hiszpańskiego. 

 

By 7 o’clock, I will have been replying to emails for 6 hours. - O godzinie siódmej będę odpowiadać na maile od sześciu godzin. 

 

By the end of the month, I will have been reading this book for three months. - Pod koniec miesiąca będę czytał tę książkę od trzech miesięcy. 

 

  • for – przez

 

By March, I will have been writing this book for a year. - W marcu minie rok odkąd zaczęłam pisać książkę. 

 

I will have been playing piano for hours when she gets back. - Będę grał na pianinie od godzin kiedy ona wróci. 

 

  • how long – jak długo, ile minie czasu

 

How long will I have been living here by next month? W przyszłym miesiącu, ile czasu minie odkąd tu mieszkam?

 

How long will we have been watching TV when she calls us? - Jak długo będziemy już oglądać TV, kiedy ona do nas zadzwoni? 

 

  • next + (year, month, week, etc.) – w przyszłym (roku, miesiącu, tygodniu, itd.)

 

Next week, we will have been married for 10 years. - W przyszłym tygodniu minie 10 lat odkąd jesteśmy małżeństwem. 

 

I will have been refurbishing this house for a year next month. - W przyszłym miesiącu minie rok odkąd zaczęłam remont tego domu.

 

Future Perfect Continuous - określenia czasu

 

  • in + (a week, a month, a year, an hour, 5 minutes) - za (tydzień, miesiąc, rok, godzinę, 5 minut) 

 

I will have been standing in this queue for an hour in 5 minutes. - Za pięć minut minie godzina odkąd stoję w tej kolejce. 

 

In two hours, I will have been painting for 10 hours. - Za dwie godziny, minie dziesięć godzin odkąd zaczęłam malować.

 

 

 

Future Perfect Continuous vs Future Perfect Simple

 

Future Perfect Continuous podkreśla długość trwania danej sytuacji do określonego momentu w przyszłości. 

 

Future Perfect Simple skupia się na tym kiedy opisywana sytuacja się skończy lub jaki będzie miała rezultat.

 

Porównaj dwie sytuacje: 

 

  • You will have worked for eight hours by 5pm. You can go home at five. - Do godziny piątej, będziesz pracował od ośmiu godzin i jest to moment, w którym Twoja praca dobiegnie końca.

 

  • By 5 pm, you will have been working for eight hours, but remember that you’re doing overtime today! - o godzinie piątej będziesz już pracował od ośmiu godzin, ale to nie jest moment, w którym Twoja praca się skończy. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o czasach przyszłych od native speakera?

 

Polecamy poniższe video.

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Future Perfect Continuous budowa

Future Perfect Continuous

09 sierpnia 2022

Future Perfect Continuous to czas przyszły uprzedni ciągły - tak, nazwa brzmi intrygująco...

 

Służy on do wyrażania czynności lub wydarzenia, które do określonego punktu w przyszłości, będzie trwało przez dłuższy, określony czas. 

 

Jest to czas, który nie ma swojego odpowiednika w języku polskim i często nauczany jest jako ostatni.

 

Jednak warto go nie ignorować, ponieważ jego precyzyjne zastosowanie jest bardzo użyteczne.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Future Perfect Continuous - zastosowanie

 

Zastosowanie Future Perfect Continuous ogranicza się właściwie do jednego zastosowania.

 

Określa on tymczasowe sytuacje czy wydarzenia, które do określonego przez nas momentu w przyszłości (2),  będą trwały przez określony, dłuższy czas (1)

 

Jako że jest to czas ciągły, interesuje nas bardziej długość trwania opisywanej sytuacji, a nie to jaki będzie miała rezultat.

 

Pamiętaj również, że punkt w przyszłości, do którego się odnosimy (2), nie jest momentem, w którym dłuższe wydarzenie się skończy. 

 

Future Perfect Continuous zastosowanie

 

Przestudiuj poniższe przykłady: 

 

By next week (2) I will have been married to Jim for two years (1). - W przyszłym tygodniu miną dwa lata odkąd wyszłam za Jima. 

 

I will have been reading for two hours (1) when you get back home (2). - Będę czytał od dwóch godzin kiedy wrócisz do domu. 

 

Anna will have been unemployed for two months next Monday. - Anna będzie bezrobotna od dwóch miesięcy w następny poniedziałek. 

 

I will have been studying economics for two years when I start my first job. - Kiedy zacznę moją pierwszą pracę, będę studiował ekonomię od dwóch lat. 

 

In five minutes, James will have been swimming for an hour. - Za pięć minut minie godzina odkąd James zaczął pływać.

 

By 5 am, they will have been sleeping for eight hours. - O piątej rano, będą spali od ośmiu godzin. 

 

Porównaj z Future Perfect Simple

 

 

 

Future Perfect Continuous - budowa

 

 

Twierdzenia

 

Zdania twierdzące tworzymy w następujący sposób: 

 

podmiot + will have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

→ w zdaniach twierdzących podmiot + will często są skracane (I’ll have been, you’ll have been, we will have been itd.) 

 

have nie zamienia się na has w trzeciej osobie liczby pojedynczej 

 

Przykłady: 

 

My sister will have been living with me for two years soon. - Niedługo miną dwa lata od kiedy moja siostra ze mną zamieszkała. 

 

I will have been working in this company for 10 years by next month. - W przyszłym miesiącu minie dziesięć lat odkąd zacząłem pracować w tej firmie. 

 

 

Przeczenia

 

Zdania przeczące tworzymy, dodając not: 

 

podmiot + will + not + have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

→ w przeczeniach skrócenie następuje pomiędzy will + not i tworzy won’t dla wszystkich osób (I won’t have been, you won’t have been, we won’t have been itd.) 

 

Przykłady: 

 

I will not have been eating meat for 5 years in March. - W marcu minie pięć lat, odkąd przestałem jeść mięso. 

 

By April, I will not have been running long enough to run the marathon. - Do kwietnia nie będę biegała wystarczająco długo, żeby pobiec w maratonie. 

 

Future Perfect Continuous - budowa i zastosowanie czasu

 

 

Pytania

 

Zdania pytające proste („czy…”) tworzymy poprzez inwersję, a więc zamianę miejsca will z podmiotem

 

will + podmiot + have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

→ w pytaniach nie ma form skróconych 

 

→ na pytania zamknięte (yes/no) odpowiadamy, dodając will (yes) lub won’t (no)

 

Przykłady: 

 

Q: Will she have been living with you for three years next week? Czy w przyszłym tygodniu miną trzy lata odkąd tu zamieszkała?

A: Yes, she will./ No, she won’t. 

 

Q: Will they have been studying for five hours by 4 pm? - Czy o czwartej minie pięć godzin odkąd zaczęli się uczyć? 

A: Yes, they will. / No, they won’t. 

 

→ Tak jak i w języku polskim, jeśli chcemy się czegoś upewnić, możemy zbudować pytanie z zaprzeczeniem - won’t

 

Przykłady: 

 

Won’t she have been a vegetarian for a decade this year? - Czy (przypadkiem) ona nie będzie wegetarianką od dekady w tym roku? 

 

Won’t they have been waiting for hours before the train arrives? - Czy nie będą czekać godzinami, zanim przyjedzie pociąg? 

 

Czas Future Perfect Continuous - budowa zdań twierdzących, przeczących i pytających


 

Gdy tworzymy pytania szczegółowe, słówko pytające stawiamy na pierwszym miejscu i kontynuujemy szyk pytania prostego: 

 

why /when/ how long itd. + will + podmiot + have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

Przykłady:

 

Why will you have been working in this company for 10 years by next month? - Dlaczego w przyszłym miesiącu minie dziesięć lat, odkąd zacząłeś pracować w tej firmie? 

 

How long will she have been a vegetarian this year? - W tym roku, ile czasu minie odkąd została wegetarianką? 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool