© Copyright 2023 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Future Perfect Continuous to czas przyszły uprzedni ciągły - tak, nazwa brzmi intrygująco...

 

Służy on do wyrażania czynności lub wydarzenia, które do określonego punktu w przyszłości, będzie trwało przez dłuższy, określony czas. 

 

Jest to czas, który nie ma swojego odpowiednika w języku polskim i często nauczany jest jako ostatni.

 

Jednak warto go nie ignorować, ponieważ jego precyzyjne zastosowanie jest bardzo użyteczne.

Future Perfect Continuous

09 sierpnia 2022
Future Perfect Continuous budowa

Future Perfect Continuous - zastosowanie

Zastosowanie Future Perfect Continuous ogranicza się właściwie do jednego zastosowania.

 

Określa on tymczasowe sytuacje czy wydarzenia, które do określonego przez nas momentu w przyszłości (2),  będą trwały przez określony, dłuższy czas (1)

 

Jako że jest to czas ciągły, interesuje nas bardziej długość trwania opisywanej sytuacji, a nie to jaki będzie miała rezultat.

 

Pamiętaj również, że punkt w przyszłości, do którego się odnosimy (2), nie jest momentem, w którym dłuższe wydarzenie się skończy. 

 

Future Perfect Continuous zastosowanie

 

Przestudiuj poniższe przykłady: 

 

By next week (2) I will have been married to Jim for two years (1). - W przyszłym tygodniu miną dwa lata odkąd wyszłam za Jima. 

 

I will have been reading for two hours (1) when you get back home (2). - Będę czytał od dwóch godzin kiedy wrócisz do domu. 

 

Anna will have been unemployed for two months next Monday. - Anna będzie bezrobotna od dwóch miesięcy w następny poniedziałek. 

 

I will have been studying economics for two years when I start my first job. - Kiedy zacznę moją pierwszą pracę, będę studiował ekonomię od dwóch lat. 

 

In five minutes, James will have been swimming for an hour. - Za pięć minut minie godzina odkąd James zaczął pływać.

 

By 5 am, they will have been sleeping for eight hours. - O piątej rano, będą spali od ośmiu godzin. 

 

Porównaj z Future Perfect Simple

Future Perfect Continuous - budowa

Twierdzenia

Przeczenia

Pytania

Zdania twierdzące tworzymy w następujący sposób: 

 

podmiot + will have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

→ w zdaniach twierdzących podmiot + will często są skracane (I’ll have been, you’ll have been, we will have been itd.) 

 

have nie zamienia się na has w trzeciej osobie liczby pojedynczej 

 

Przykłady: 

 

My sister will have been living with me for two years soon. - Niedługo miną dwa lata od kiedy moja siostra ze mną zamieszkała. 

 

I will have been working in this company for 10 years by next month. - W przyszłym miesiącu minie dziesięć lat odkąd zacząłem pracować w tej firmie. 

Zdania przeczące tworzymy, dodając not: 

 

podmiot + will + not + have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

→ w przeczeniach skrócenie następuje pomiędzy will + not i tworzy won’t dla wszystkich osób (I won’t have been, you won’t have been, we won’t have been itd.) 

 

Przykłady: 

 

I will not have been eating meat for 5 years in March. - W marcu minie pięć lat, odkąd przestałem jeść mięso. 

 

By April, I will not have been running long enough to run the marathon. - Do kwietnia nie będę biegała wystarczająco długo, żeby pobiec w maratonie. 

Zdania pytające proste („czy…”) tworzymy poprzez inwersję, a więc zamianę miejsca will z podmiotem

 

will + podmiot + have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

→ w pytaniach nie ma form skróconych 

 

→ na pytania zamknięte (yes/no) odpowiadamy, dodając will (yes) lub won’t (no)

 

Przykłady: 

 

Q: Will she have been living with you for three years next week? Czy w przyszłym tygodniu miną trzy lata odkąd tu zamieszkała?

A: Yes, she will./ No, she won’t. 

 

Q: Will they have been studying for five hours by 4 pm? - Czy o czwartej minie pięć godzin odkąd zaczęli się uczyć? 

A: Yes, they will. / No, they won’t. 

 

→ Tak jak i w języku polskim, jeśli chcemy się czegoś upewnić, możemy zbudować pytanie z zaprzeczeniem - won’t

 

Przykłady: 

 

Won’t she have been a vegetarian for a decade this year? - Czy (przypadkiem) ona nie będzie wegetarianką od dekady w tym roku? 

 

Won’t they have been waiting for hours before the train arrives? - Czy nie będą czekać godzinami, zanim przyjedzie pociąg? 

 


 

Gdy tworzymy pytania szczegółowe, słówko pytające stawiamy na pierwszym miejscu i kontynuujemy szyk pytania prostego: 

 

why /when/ how long itd. + will + podmiot + have been + czasownik z -ing + reszta zdania 

 

Przykłady:

 

Why will you have been working in this company for 10 years by next month? - Dlaczego w przyszłym miesiącu minie dziesięć lat, odkąd zacząłeś pracować w tej firmie? 

 

How long will she have been a vegetarian this year? - W tym roku, ile czasu minie odkąd została wegetarianką? 

Future Perfect Continuous - określenia czasu

  • by (by 12 o’clock, by Monday, by next week, by the end of the month itd.) – do

 

I will have been learning Spanish for two years by March. - W marcu miną dwa lata odkąd uczę się hiszpańskiego. 

 

By 7 o’clock, I will have been replying to emails for 6 hours. - O godzinie siódmej będę odpowiadać na maile od sześciu godzin. 

 

By the end of the month, I will have been reading this book for three months. - Pod koniec miesiąca będę czytał tę książkę od trzech miesięcy. 

 

  • for – przez

 

By March, I will have been writing this book for a year. - W marcu minie rok odkąd zaczęłam pisać książkę. 

 

I will have been playing piano for hours when she gets back. - Będę grał na pianinie od godzin kiedy ona wróci. 

 

  • how long – jak długo, ile minie czasu

 

How long will I have been living here by next month? W przyszłym miesiącu, ile czasu minie odkąd tu mieszkam?

 

How long will we have been watching TV when she calls us? - Jak długo będziemy już oglądać TV, kiedy ona do nas zadzwoni? 

 

  • next + (year, month, week, etc.) – w przyszłym (roku, miesiącu, tygodniu, itd.)

 

Next week, we will have been married for 10 years. - W przyszłym tygodniu minie 10 lat odkąd jesteśmy małżeństwem. 

 

I will have been refurbishing this house for a year next month. - W przyszłym miesiącu minie rok odkąd zaczęłam remont tego domu.

 

  • in + (a week, a month, a year, an hour, 5 minutes) - za (tydzień, miesiąc, rok, godzinę, 5 minut) 

 

I will have been standing in this queue for an hour in 5 minutes. - Za pięć minut minie godzina odkąd stoję w tej kolejce. 

 

In two hours, I will have been painting for 10 hours. - Za dwie godziny, minie dziesięć godzin odkąd zaczęłam malować.

Future Perfect Continuous vs Future Perfect Simple

Future Perfect Continuous podkreśla długość trwania danej sytuacji do określonego momentu w przyszłości. 

 

Future Perfect Simple skupia się na tym kiedy opisywana sytuacja się skończy lub jaki będzie miała rezultat.

 

Porównaj dwie sytuacje: 

 

  • You will have worked for eight hours by 5pm. You can go home at five. - Do godziny piątej, będziesz pracował od ośmiu godzin i jest to moment, w którym Twoja praca dobiegnie końca.

 

  • By 5 pm, you will have been working for eight hours, but remember that you’re doing overtime today! - o godzinie piątej będziesz już pracował od ośmiu godzin, ale to nie jest moment, w którym Twoja praca się skończy. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o czasach przyszłych od native speakera?

 

Polecamy poniższe video.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool