Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Infinitive

 

 

Co to jest infinitive?

 

Infinitive to bezokolicznik, a więc czasownik w swojej podstawowej formie.

 

W języku angielskim istnieją dwa rodzaje bezokolicznikówbez lub z to. To, którego wariantu użyjemy, zależy od tego po jakim czasowniku, przymiotniku lub rzeczowniku wystąpi. 

 

 • Bezokolicznik prosty (bare infinitive): start

 • Bezokolicznik złożony (full infinitive): to start

 

Warto również wspomnieć o perfect infinitive, czyli formie bezokolicznika odwołującej się do przeszłości:

 

 • She seems to have forgotten about our meeting. — Ona wydaje się zapomnieć o naszym spotkaniu.

 • He claimed not to have seen the email. — Twierdził, że nie widział e-maila.

 

Oraz passive infinitive w stronie biernej:

 

 • They wanted to be called when we’re back. — Chcieli być wezwani, kiedy wrócimy.

 • I expected to be picked up from the station. — Spodziewałem się, że zostanę odebrany z dworca

 

Co to jest infinitive? - bezokolicznik w języku angielskim

 

 

Kiedy stosujemy infinitive?

 

Spójrz na przykładowe zastosowanie infinitive po różnych częściach mowy:

 

 • po niektórych czasownikach

  • I must go home soon. — Niedługo muszę iść do domu.

  • I want to fly. — Chcę latać.

 • po niektórych rzeczownikach

  • There’s no need to shout. — Nie trzeba krzyczeć.

 

 • po niektórych przymiotnikach

  • It is difficult to read in the darkness. — Ciężko się czyta w ciemności.

 • po niektórych wyrażeniach

  • I’d better stay with you tonight. — Lepiej zostanę z tobą dziś wieczorem.

 • po niektórych czasownikach + słówku pytającym

  • I didn’t remember where to go. — Nie pamiętałem, gdzie iść.

 

Jeszcze kilka przykładów. Zwróć uwagę na miejsce bezokolicznika po dopełnieniu i na czasowniki make i dare:

 

 • We planned to stay for the weekend. — Planowaliśmy zostać na weekend.

 • She wants them to study more. — Chce, żeby więcej się uczyli.

 • They made me do it. — Zmusili mnie do tego.

 • I didn’t dare (to) call him. — Nie odważyłem się do niego zadzwonić.

 

 

Popularne czasowniki stosowane z full infinitive (z to)

 

agree — zgadzać się

We agreed to meet at the coffee shop at 3 PM. — Umówiliśmy się na spotkanie w kawiarni o 15:00.

 

ask — prosić, pytać

She asked me to pick her up. — Poprosiła mnie, żebym ją odebrał.

 

decide — decydować

We decided to take a road trip across the country this summer. — Postanowiliśmy, że tego lata wybierzemy się w podróż po kraju.

 

demand — żądać, wymagać

The customer demanded to speak to the manager. — Klient zażądał rozmowy z kierownikiem.

 

deserve — zasługiwać

You deserve to be recognized for your hard work. — Zasługujesz na uznanie za swoją ciężką pracę.

 

expect — oczekiwać

I expect to finish my project by the end of the week. — Spodziewam się zakończyć mój projekt do końca tygodnia.

 

help — pomagać

Can you help me (to) move this couch? — Możesz mi pomoć przesunąć tę kanapę?

 

hope — mieć nadzieję

I hope to see you at the party this weekend. — Mam nadzieję, że spotkamy się na imprezie w ten weekend.

 

learn — uczyć się

She wants to learn how to play the guitar. — Chce nauczyć się grać na gitarze.

 

need — potrzebować, musieć

We need to finish the report before the deadline. — Musimy skończyć raport przed upływem terminu

 

offer — oferować

The company offered to give me a raise if I accepted the promotion. — Firma zaoferowała mi podwyżkę, jeśli przyjmę awans.

 

plan — planować

I plan to go on a hiking trip next weekend. — W przyszły weekend planuję wybrać się na spacer.

 

promise — obiecać

He promised to call me as soon as he arrives. — Obiecał, że zadzwoni do mnie, jak tylko przyjedzie.

 

refuse — odmawiać

The customer refused to pay for the damaged goods. — Klient odmówił zapłaty za uszkodzony towar

 

seem — wydawać się

The weather seems to be getting better this week. — Wygląda na to, że w tym tygodniu pogoda się poprawi

 

wait — czekać

I am waiting to hear back from the hiring manager. — Czekam na odpowiedź od kierownika ds. rekrutacji.

 

want — chcieć

They want to wish you a happy birthday. — Chcą złożyć ci życzenia urodzinowe.

 

Popularne czasowniki stosowane z full infinitive (z to)

 

 

Popularne czasowniki stosowane z bare infinitive (bez to)

 

po czasownikach modalnych: can, could, may, might, must, shall, should, will, would

 

Can you help me? — Czy możesz mi pomóc?

He couldn't lift the box. — On nie mógł podnieść pudełka.

 

let — pozwalać

Let me go out with them! — Pozwól mi z nimi wyjść

 

make — tu w znaczeniu zmuszać

You can’t make me marry him. — Nie możecie zmusić mnie, żebym za niego wyszła.

 

 

 

Gerund lub infinitive zamiennie

 

Niektóre czasowniki łączą zarówno z gerundem jak i z infinitive. Jednak w kilku przypadkach znaczenie całego zdania może się zmienić zależnie od tego, jaką formę wybierzemy.

 

 

Bez zmiany znaczenia

 

Oto kilka popularnych czasowników, których znaczenie nie zmienia się, zależnie od tego czy użyjemy gerund, czy infinitive.

 

 • start — zaczynać

 

Zacząłem uczyć się angielskiego.

I started studying English. (z gerundem)

I started to study English. (z bezokolicznikiem)

 

 • love — kochać

 

Kocham tańczyć.

I love dancing. (z gerundem)

I love to dance. (z bezokolicznikiem)
 

 • continue — kontynuować

 

Kontynuował grę na gitarze.

He continued playing guitar. (z gerundem)

He continued to play guitar. (z bezokolicznikiem)

 

Gerund lub infinitive zamiennie

 

Inne czasowniki tego typu:

 

 • attempt — próbować

 • begin — zaczynać

 • bother — fatygować się

 • cease — przerwać

 • hate — nienawidzić

 • intend — zamierzać

 • prefer — woleć

 • like — lubić

 

 

To samo znaczenie, inne zastosowanie

 

To czy w zdaniu jest dopełnienie, ma wpływ, na jakiej to konstrukcji użyjemy. Porównaj przykłady:

 

 • I advise you to close the door. — Radzę ci zamknąć drzwi.

 • I advise closing the door. — Radzę zamknąć drzwi.

 • They do not allow us to smoke inside. — Nie pozwalają nam palić w środku.

 • They do not allow smoking inside. — Nie pozwalają palić w środku.

 

W momencie gdy w zdaniu nie ma dopełnienia, używamy gerund. Jeśli w zdaniu jest dopełnienie, wtedy używamy infinitive.

 

 

Zmiana znaczenia

 

W wielu przypadkach to czy zastosujemy gerund, czy infintive zmienia znaczenie całego zdania. Jest to więc aspekt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w czasie nauki.

 

 • remember

  • Remember to call your mom. — Pamiętaj zadzwonić do swojej mamy. (odnosimy się do przyszłości)

  • I remember calling my mom. — Pamiętam, jak dzwoniłem do mamy. (odnosimy się do przeszłości)

 

 • regret

  • I regret to inform you that he passed away last month. — Przykro mi poinformować, że on umarł w zeszłym miesiącu.

  • I regret taking her on holiday with me. — Żałuje, że wziąłem ja na wakacje. (przeszłość)

 

 • forget

  • I forgot to lock the door. — Zapomniałam zakluczyć drzwi. (zapomniałam coś zrobić)

  • I forgot locking the door. — Zapomnialam, że zamknęłam drzwi. (zapomniałam o czymś)

 

 • stop

  • He stopped to smoke. — Zatrzymał się, żeby zapalić.

  • He stopped smoking. — Przestał palić.

 

 • mean

  • I didn’t mean to hurt you! — Nie miałam zamiaru cię skrzywdzić!

  • Working from home means not seeing a lot of people. — Praca z domu oznacza, że nie widzimy zbyt wielu ludzi.

 

 

 

Podsumowanie — video

 

Czas na podsumowanie swoich wiadomości z native speakerem:

 

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Gerund vs infinitive — kiedy ich używać?

Gerund vs infinitive — kiedy ich używać?

08 czerwca 2023

Ucząc się czasów w języku angielskim, poznajesz różne formy czasowników, dzięki którym osadzasz swoją wypowiedzieć w konkretnym czasie. Ale co zrobić kiedy musisz użyć w zdaniu dwóch czasowników? Musisz użyć drugiego czasownika w formie gerund lub infinitive. Ale skąd masz wiedzieć, którą opcję wybrać? Dowiesz się tego z poniższego artykułu!

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Gerund

 

 

Co to jest gerund?

 

Gerund to czasownik, który zachowuje się jak rzeczownik. Inne nazwy, z którymi możesz się spotkać to gerundium lub rzeczownik odsłowny.

 

W języku polskim przykłady gerund to np. mycie (od myć), pływanie (pływać).

 

Gerund w języku angielskim tworzymy, dodając końcówkę -ing do formy podstawowej czasownika.

 

eat → eat ing

have → hav ing

 

W poniższym artykule możesz powtórzyć zasady dodawania końcówki -ing:

>> Czas present continuous (-ing)

 

 

Gerund vs present participle

 

To, że gerund tworzy się tak samo jak present participle sprawia, że obie te formy są często ze sobą mylone. Pamiętaj, że gerund zachowuje się w zdaniu jak rzeczownik, a present participle jako czasownik lub przymiotnik.

 

Porównaj:

 

 • (Gerund) Skiing is exciting. — Jeżdżenie na nartach jest ekscytujące.

 • (Present participle) I am skiing all winter. — Jeżdżę na nartach całą zimę.

 

 

Kiedy stosujemy gerund?

 

Poniżej znajdziesz główne przykłady zastosowania gerundu w zdaniach.

 

Przestudiuj przykłady i pamiętaj, że nie chodzi tutaj o wszystkie przyimki, czasowniki itd. a jedynie o te, które łączą się z gerundem (poznasz ich więcej w dalszej części artykułu):

 

 • jako podmiot na początku zdania 

  • Running is good for your heart. — Bieganie jest dobre dla twojego serca.

  • Fishing in so boring. — Łowienie ryb jest nudne. 

 • przyimek + gerund 

  • I stayed at home, instead of going to the cinema. — Zostałam w domu, zamiast iść do kina. 

 • czasownik + (przyimek) + gerund   

  • I enjoy fishing. — Lubię łowić ryby.

  • She asked about paying off the debt. — Zapytała o spłatę długu. 

 • przymiotnik + przyimek + gerund  

  • I am tired of working overtime. — Jestem zmęczony pracą po godzinach.

 

 • rzeczownik + (przyimek) + gerund  

  • There’s no use arguing with them. — Nie ma sensu się z nimi kłócić.

  • The possibility of winning is small. — Szansa na wygraną jest niewielka. 

 • w konstrukcjach gerundialnych (np. can't help, be worth) 

  • It’s worth checking out. — Warto to sprawdzić. 

 • po phrasal verbs, czyli czasownikach frazowych 

  • He ended up going to the party. — Skończyło się na tym, że poszedł na imprezę.

 

 

Popularne czasowniki stosowane z gerund

 

admit — przyznawać

I admitted to stealing the cookie. — Przyznałem się do kradzieży ciastka.

 

appreciate — doceniać

She appreciates receiving flowers. —Docenia otrzymywanie kwiatów

 

avoid — unikać

He avoids eating junk food. — Unika jedzenia śmieciowego jedzenia.

 

deny — zaprzeczać

He denied cheating on the test. — Zaprzeczył, aby oszukiwał na teście.

 

dislike — nie lubić

She dislikes running in the rain. — Nie lubi biegać w deszczu.

 

enjoy — lubić, cieszyć się czymś

He enjoys playing basketball with his friends. — Lubi grać w koszykówkę z przyjaciółmi.

 

finish — kończyć

I finished writing my essay yesterday. — Wczoraj skończyłem pisać wypracowanie.

 

forgive — wybaczyć

He forgave her for forgetting his birthday. — Wybaczył jej, że zapomniała o jego urodzinach.

 

imagine — wyobrażać sobie

She imagines winning the lottery. — Wyobraża sobie wygraną na loterii

 

mention — wspominać

He mentioned going to the movies later. — Wspomniał, że pójdzie później do kina.

 

miss — chybić, przepuścić jakąś okazję

I missed seeing my favorite band in concert. — Przepuściłem okazję, żeby iść na koncert mojego ulubionego zespołu.

 

practise — uprawiać, ćwiczyć

She practices playing the piano every day. — Na co dzień ćwiczy grę na pianinie.

 

suggest — proponować, sugerować

He suggested going to the movies tonight. — Zaproponował, żeby pójść dziś wieczorem do kina.

 

Co to jest gerund? Popularne konstrukcje gerundialne

 

 

Popularne konstrukcje gerundialne

 

to be used to — być przyzwyczajonym do

 • I am used to getting up early. — Jestem przyzwyczajony do wczesnego wstawania.

 

to look forward to — oczekiwać, cieszyć się na

 • I am looking forward to seeing you tomorrow. — Cieszę się, że cię jutro zobaczę.

 

would you mind… — czy mógłbyś / byłbys łaskawy

 • Would you mind opening the windows? — Czy mógłbyś otworzyć okna?

 • Would you mind my opening the windows? — Czy miałbyś coś przeciwko, abym otworzył okna? 

UWAGA → Would you mind if I opened the windows? — Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym otworzył okna?

 

to be afraid of — bać się, obawiać się

 • I am afraid of failing at work. — Boję się porażki w pracy.

 

to be keen on — bardzo coś lubić

 • They are keen on playing football with us. — Chętnie grają z nami w piłkę nożną.

 

to be fond of — lubić coś

 • I am very fond of going to theatre. — Bardzo lubię chodzić do teatru.

 

to go…

 • Let’s go dancing. — Chodźmy tańczyć.

 

to be capable of — być zdolnym do czegoś

 • I think she’s capable of doing it. — Myślę, że jest w stanie to zrobić.

 

it’s no use / it’s no good — na nic się nie zda

 • It’s no use talking about it. — Nie ma sensu o tym mówić.

 

to be worth — być wartym

 • Is the film worth seeing? — Czy warto zobaczyć ten film?

 

to prefer… to…— wolęc … od

 • I prefer reading to writing. — Wolę czytać niż pisać.

 

to feel like — mieć ochote na

 • I feel like ordering takeaway. — Mam ochotę zamówić jedzenie na wynos.

 

without… — bez

 • It’s hard speak English without practicing. — Trudno mówić po angielsku bez praktyki.

 

to be good at / to be bad at — być dobrym / słabym w

 • She’s good at playing tennis. — Jest dobra w grze w tenisa.

 

after / before — po / przed

 • I always drink a glass of water before going to bed. — Zawsze piję szklankę wody przed pójściem spać.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool