Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Czasy przyszłe

 

Na koniec cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous.

 

 

Future Simple

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: will + czasownik w formie podstawowej

 • I/you/she/he/it/we/they will walk

 

PRZECZENIA: przez will not (won’t) + czasownik w formie podstawowej

 • I/you/she/he/it/we/they won’t walk

 

PYTANIA: przez will na początku zdania

 • Will I/you/she/he/it/we/they walk?

 

Zastosowanie i przykłady z Future Simple

 

Future Simple używamy, gdy:

 • w czasie rozmowy podejmujemy spontaniczną decyzję i mówimy, że coś zrobimy:

  • I will see what I can do. — Zobaczę, co mogę zrobić.

  • Wait a second, I will get you a towel. — Poczekaj chwilę, przyniosę ci ręcznik.

 • mówimy o tym, co myślimy, że się stanie:

  • I think we will buy a new car next year. — Myślę, że w przyszłym roku kupimy nowy samochód.

 • używamy czasownika być, nawet jeśli czynność byłą wcześniej zaplanowana:

  • I will be in Warsaw next week. — W przyszłym tygodniu będę w Warszawie.

 

Więcej o czasie Future Simple»

 

Cztery czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous.

 

Future Continuous

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: will + be + czasownik z -ing

 • I/you/she/he/it/we/they will be walking

 

PRZECZENIA: przez will not (won’t) + be + czasownik z -ing

 • I/you/she/he/it/we/they won’t be walking

 

PYTANIA: przez will na początku zdania

 • Will I/you/she/he/it/we/they be walking?

 

Zastosowanie i przykłady z Future Continuous

 

Czas Future Continuous stosujemy gdy:
 

 • mówimy o wydarzeniu, które będzie w trakcie w konkretnym momencie w przyszłości

  • I will be swimming at 11am tomorrow. — Jutro o 11 rano będę pływać.

  • What will you be doing before I come back from work? — Co będziesz robić, zanim wrócę z pracy?

  • It will be raining tomorrow. — Jutro będzie padać.

  • She will not be using the car anymore. — Ona nie będzie już korzystać z samochodu.

 

Więcej o czasie Future Continuous»

 

 

Future Perfect

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: will + have + czasownik w III formie — czasowniki regularne tworzymy, dodając końcówkę -(e)d, wiele czasowników jest nieregularnych — lista

 • I/you/she/he/it/we/they will have walked

 

PRZECZENIA: przez will not (won’t) + have + czasownik w III formie

 • I/you/she/he/it/we/they will not have walked

 

PYTANIA: przez will na początku zdania

 • Will I/you/she/he/it/we/they have walked?

 

Zastosowanie i przykłady z Future Perfect

 

Czas Future Perfect stosujemy gdy:
 

 • mówimy o dwóch wydarzeniach w przyszłości, a jedno z nich wydarzy się wcześniej:
   

  • I will have finished eating when you arrive. — Skończę już jeść, kiedy przyjedziesz.

  • We will have arrived at the hotel by 10 in the evening. — Do hotelu dotrzemy o 10 wieczorem.

  • She won’t have finished the painting by tomorrow. — Nie skończy obrazu do jutra.

 

Więcej o czasie Future Perfect»

 

 

Future Perfect Continuous

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: will + have been + czasownik z -ing

 • I/you/she/he/it/we/they will have been walking

 

PRZECZENIA: przez will not (won’t) + have been + czasownik z -ing 

 • I/you/she/he/it/we/they will not have been walking

 

PYTANIA: przez will na początku zdania

 • Will I/you/she/he/it/we/they have been walking?

 

Zastosowanie i przykłady z Future Perfect Continuous

 

Czas Future Perfect Continuous, tak jak Future Perfect wskazuje, że jedno wydarzenie wydarzy się wcześniej niż inne. Czas continuous możemy użyć, gdy chcemy podkreślić dłużej trwające wydarzenia:
 

 • They will be tired when they arrive. They will have been driving all day. — Kiedy przyjdą, będą zmęczeni. Będą jechać cały dzień.

 • Next month, I will have been studying Spanish for two years. — W przyszłym miesiącu będę uczyć się hiszpańskiego od dwóch lat.

 • I won’t have been working here long enough for a pay rise. — Nie będę tu pracował wystarczająco długo, aby dostać podwyżkę.

 

Więcej o czasie Future Perfect Continuous»

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Angielskie czasy — budowa i zastosowanie

Angielskie czasy - budowa i zastosowanie

11 stycznia 2023
Zastosowanie used to i would

Czasy w języku angielskim to ciekawy temat nie tylko ze względu na ich bogactwo zastosowania, ale dlatego, że językoznawcy nie są do końca zgodni, ile tych czasów tak naprawdę jest. Niektórzy twierdzą, że jedynie dwa (przeszły i teraźniejszy) a reszta to konstrukcje czasowe.

 

Dla ułatwienia uczymy się, że czasów jest dwanaście. W tym artykule zobaczymy w skrócie, jaka jest budowa i zastosowanie każdego z nich.

 

Zestawienie angielskich czasów - tabelka | Chatschool

 

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czasy teraźniejsze

 

Cztery czasy teraźniejsze to: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous. Wprowadzając czasy ciągłe — continuous, warto od razu zapoznać się z czasownikami statycznymi, których nie można używać w tego typu czasach.

 

 Cztery czasy teraźniejsze to: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous.

 

Present Simple

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: czasownik w formie podstawowej, w 3 os. l. poj. dodajemy końcówkę -(e)s

 • I/you/we/they walk

 • she/he/it walks

 

PRZECZENIA: przez dodanie do not (don’t) i does not (doesn’t) w 3 os. l. poj.

 • I/you/we/they don’t walk

 • she/he/it doesn’t walk → znika końcówka -(e)s

 

PYTANIA: przez słowko posiłkowe do/does na początku zdania

 • Do I/you/we/they walk?

 • Does she/he/it walk?

 

Zastosowanie i przykłady z Present Simple

 

Czasu Present Simple używamy:

 

 • gdy mówimy o czymś w sposób ogólny, stwierdzamy powszechnie znane prawdy. Mówimy o nawykach, rozkładach jazdy:

  • I live in Poland. — Mieszkam w Polsce.

  • The train arrives at 11:30. — Pociąg przyjeżdża o 11:30.

  • I go to the cinema every Friday evening. — Chodzę do kina w każdy piątek wieczorem.

  • Do you like pizza? — Lubisz pizzę?

 

Więcej o czasie Present Simple »

 

 

Present Continuous

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: czasownik posiłkowy być + czasownik z końcówką -ing

 • I am walking

 • you/we/they are walking

 • she/he/it is walking

 

PRZECZENIA: przez dodanie not (I am not =I’m not, you are not = you’re not/you aren’t…)

 • I am not walking

 • she/he/it is not walking

 • you/we/they are not walking

 

PYTANIA: przez inwersję (zamiana miejsca czasownika posiłkowego z osobą)

 • Am I walking?

 • Are you/we/they walking?

 • Is she/he/it walking?

 

Zastosowanie i przykłady z Present Continuous

 

Czasu Present Continuous używamy gdy:

 

 • mówimy o akcji, która się dzieje teraz (lub chwilę przed/po), czynności tymczasowe:

  • I am eating dinner now. — Jem teraz obiad.

  • I am living with my parents until I find my own flat. — Mieszkam z rodzicami, dopóki nie znajdę własnego mieszkania.

 • mówimy o czymś, co zrobimy w przyszłości i zostało to przez nas zaplanowane wcześniej. Dodajemy wtedy słowa określające przyszłość np.: tomorrow, next month, in March…

  • I am going to Liverpool tomorrow morning. — Jutro rano jadę do Liverpoolu.

  • When are you coming back to the office? — Kiedy wracasz do biura?

 

Więcej o czasie Present Continuous »

 

 

Present Perfect Simple

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: czasownik posiłkowy have/has + czasownik w III formie (past participle) - czasowniki regularne tworzymy, dodając końcówkę -(e)d, jest też wiele czasowników nieregularnych 

 • I/you/we/they have walked

 • she/he/it has walked

 

PRZECZENIA: przez have/has + not

 • I/you/we/they haven’t walked

 • she/he/it hasn’t walked 

 

PYTANIA: przez słowko posiłkowe have/has na początku zdania

 • Have I/you/we/they walked? 

 • Has she/he/it walked?

 

Zastosowanie i przykłady z Present Perfect

 

W czasie Present Perfect przeszłość zawsze w jakiś sposób oddziałuje na teraźniejszość. Używamy go gdy:

 

 • mówimy o wydarzeniu czy doświadczeniu z przeszłości. Nie interesuje nas, kiedy coś się stało, a jedynie czy się stało: 

  • We have never been to China. — Nigdy nie byliśmy w Chinach.

 • nastąpiła jakaś zmiana, rozwój sytuacji:

  • The police has arrested the thief. — Policja aresztowała złodzieja.

 • mówimy o sytuacji, która zaczęła się w przeszłości i nadal trwa:

  • They have lived here since 1986. — Mieszkają tu od 1986 roku.

 • z określeniami czasu jak since, for, already, yet, just:

  • I’ve just finished reading this book. — Właśnie skończyłam czytać tę książkę.

 

Więcej o czasie Present Perfect Simple »

 

 

Present Perfect Continuous

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: have/has + been + czasownik z -ing

 • I/you/we/they have been walking

 • she/he/it has been walking

 

PRZECZENIA: przez have not (haven’t) / has not (hasn’t)

 • I/you/we/they haven’t been walking

 • she/he/it hasn’t been walking

 

PYTANIA: have/has na początek zdania, przed zaimek osobowy

 • Have I/you/we/they been walking?

 • Has she/he/it been walking?

 

Zastosowanie i przykłady z Present Perfect Continuous

 

Czas Present Perfect Continuous skupia się na długości trwania jakiejś czynności i jest używany gdy:

 

 • mówimy o wydarzeniu, które zaczęło się w przeszłości, skończyło się niedawno i widać jeszcze jego rezultat w teraźniejszości:

  • I’m tired because I’ve been cycling for hours. — Jestem zmęczony, bo godzinami jeździłem na rowerze.

  • You haven’t been listening to me! — Nie słuchałeś mnie!

 • mówimy o wydarzeniu, które zaczęło się w przeszłości i nadal trwa:

  • She’s been living in London since she graduated. — Mieszka w Londynie odkąd skończyła studia.

 • z określeniami czasu jak since, for, already, yet, just

 

Więcej o czasie Present Perfect Continuous »

 


 

 

 

Czasy przeszłe

 

Cztery czasy przeszłe w języku angielskim to: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous.

 

Cztery czasy przeszłe w języku angielskim to: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous.

 

Past Simple

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: druga forma czasownika — czasowniki regularne tworzymy, dodając końcówkę -(e)d, wiele czasowników jest nieregularnych — lista

 • I/you/she/he/it/we/they walked

 

PRZECZENIA: przez did not / didn’t, czasownik wraca do swojej formy podstawowej

 • I/you/she/he/it/we/they didn’t walk

 

PYTANIA: przez did na początku zdania, czasownik w formie podstawowej

 • Did I/you/she/he/it/we/they walk?

 

Zastosowanie i przykłady z Past Simple

 

Czas Past Simple używamy gdy:

 

 • mówimy o wydarzeniu z przeszłości, które już się zakończyło.

  • I lived here when I was a child. — Mieszkałem tu, kiedy byłem dzieckiem.

  • Did you go to school yesterday? — Poszedłeś wczoraj do szkoły?

  • I worked late on Monday. — W poniedziałek pracowałem do późna.

 • w połączeniu z Past Continuous, gdy opowiadamy o wydarzeniu, które przerwało trwanie innej dziejącej się w tle:

  • I was reading a book when the phone rang. — Czytałem książkę, kiedy zadzwonił telefon.

 

Więcej o czasie Past Simple »

 

 

Past Continuous

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: was/were + czasownik z -ing

 • I/she/he/it was walking

 • you/we/they were walking

 

PRZECZENIA: przez dodanie not — were not (weren’t) / was not (wasn’t)

 • I/she/he/it wasn’t walking

 • you/we/they weren’t walking

 

PYTANIA: przez inwersję

 • Was I/she/he/it walking?

 • Were you/we/they walking? 

 

Zastosowanie i przykłady z Past Continuous

 

Czas Past Continuous używamy gdy:

 • mówimy o wydarzeniu, które się działo w konkretnym momencie w przeszłości:  

  • This time last year, I was flying to Mexico. — W zeszłym roku o tej porze leciałem do Meksyku.

  • It was snowing, so we went home early. — Padał śnieg, więc wcześnie wróciliśmy do domu.

 • opowiadamy jakąś historię. Często w połączeniu z Past Simple — czas ciągły jest tłem, do jakiegoś krótkiego wydarzenia w czasie Simple, które je przerywa:

  • I was watching TV when my parents came back home. — Oglądałem telewizję, kiedy moi rodzice wrócili do domu.

 

Więcej o czasie Past Continuous»

 

 

Past Perfect

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: had + III forma czasownika — czasowniki regularne tworzymy, dodając końcówkę -(e)d, wiele czasowników jest nieregularnych — lista

 • I/you/she/he/it/we/they had walked

PRZECZENIA: przez had not (hadn’t) + III forma czasownika

 • I/you/she/he/it/we/they hadn’t walked

PYTANIA: przez had na początku zdania + III forma czasownika

 • Had I/you/she/he/it/we/they walked?

 

Zastosowanie i przykłady z Past Perfect

 

Czas Past Perfect używamy gdy:

 • mówimy o dwóch sytuacjach z przeszłości, z których jedna wydarzyła się wcześniej:

  • I didn’t recognise her. I hadn’t seen her for a decade. — Nie poznałem jej. Nie widziałem jej od dekady.

  • We came too late. The bus had left already. — Przyjechaliśmy za późno. Autobus już odjechał.

 • używamy mowy zależnej:

  • I thought I had seen this film before. — Wydawało mi się, że już widziałem ten film.

  • I wondered where she had gone. — Zastanawiałem się, gdzie się podziała.

 

Więcej o czasie Past Perfect»

 

 

Past Perfect Continuous

 

Budowa

 

ZDANIA TWIERDZĄCE: had + been + czasownik z końcówką -ing

 • I/you/she/he/it/we/they had been walking

 

PRZECZENIA: przez had not (hadn’t) + been + czasownik z końcówką -ing

 • I/you/she/he/it/we/they hadn’t been walking

 

PYTANIA: had na początku zdania

 • Had I/you/she/he/it/we/they been walking?

 

Zastosowanie i przykłady z Past Perfect Continuous

 

Czas Past Perfect Continuous, używamy tak jak Past Perfect, gdy mówimy o dwóch sytuacjach z przeszłości, z których jedna wydarzyła się wcześniej. Czas continuous podkreśla długość trwania:  

 

 • He’d been studying all day. — Uczył się cały dzień.

 • I was very tired because I had been working overtime. — Byłem bardzo zmęczony, ponieważ robiłem nadgodziny.

 • Had they been drinking before the match? — Czy oni pili przed meczem?

 • We had been waiting for an hour when the train finally arrived. — Czekaliśmy już godzinę, kiedy w końcu przyjechał pociąg.

 

Więcej o czasie Past Perfect Continuous»

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool