Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Recenzja filmu: słownictwo i zwroty

 

Każda dobra recenzja potrzebuje obrazowego słownictwa. Niestety często mamy tendencję do nadużywania określeń typu: nice, wonderful, great. Są to przymiotniki tak nadużywane w życiu codziennym, że w pewnych kontekstach tracą swoje emocjonalne nasycenie.

 

Zaznajom się więc z naszymi propozycjami, a Twój tekst wybrzmi zupełnie inaczej. W trakcie nauki nowych słów sprawdzaj, jak używa się ich w całym zdaniu. Dzięki temu nauczysz się od razu naturalnych połączeń, czyli kolokacji.

 

 

Przymiotniki

 

Recenzja filmu w języku angielskim: słownictwo i zwroty

 

Recenzje są często nasycone przymiotnikami. Oto kilka z nich, które na pewno przydadzą Ci się w trakcie pisania:

 

 • action-packed – pełen akcji

 • boring – nudny

 • captivating — urzekający

 • compelling — porywający

 • dynamic — dynamiczny

 • elegant — elegancki

 • emotional — emocjonalny

 • engaging — ujmujący

 • enthralling — fascynujący

 • epic — epicki

 • far-fetched – naciągany

 • fascinating – fascynujący

 • gripping — trzymający w napięciu

 • heartwarming — podnoszący na duchu

 • hilarious – komiczny

 • inspirational — inspirujący

 • intense — intensywny

 • intriguing — intrygujący

 • magical — magiczny

 • masterful — mistrzowski

 • powerful — potężny

 • predictable – przewidywalny

 • provocative – prowokacyjny

 • riveting — fascynujący

 • spectacular — spektakularny

 • surprising – zaskakujący

 • surreal — surrealistyczny

 • third-rate – trzeciorzędny

 • thought-provoking — dający do myślenia

 • touching — poruszający

 • unforgettable — niezapomniany

 • visually stunning — wizualnie oszałamiający

 • whimsical — dziwaczny, śmieszny

 

 

Słownictwo związane z filmami

 

Poniżej znajdziesz słownictwo potrzebne do opisywania filmów i kinematografii. Pamiętaj o przedimkach a/the/an przed rzeczownikami!

 

 • FILM czy MOVIE? Oba słówka oznaczają to samo — film, ale film to wersja brytyjska, a movie amerykańska. Dlatego zależnie od tego, w jakiej wersji angielskiego się specjalizujesz będziesz pisać film review, albo movie review.

 

 

 • (a) plot — fabuła

 • acting — gra aktorska

 • action — akcja

 • actor / actress — aktor / aktorka

 • animation — animacja

 • atmosphere — atmosfera

 • awards — nagrody

 • backdrop — tło

 • based on… — na podstawie…

 • big-budget film — film wysokobudżetowy

 • blockbuster — hit

 • box-office failure, box-office flop, box-office bomb, box-office disaster — porażka kasowa

 • box office hit — przebój kasowy

 • casting — obsada aktorska

 • cast — obsada

 • character development — rozwój postaci

 • cinematic language — język filmowy

 • cinematic techniques — techniki filmowe

 • cinematography — kinematografia

 • climax — punkt kulminacyjny

 • close-up — zbliżenie

 • composer — kompozytor

 • costume design — projekt kostiumów

 • costumes — kostiumy

 • dialogue — dialog

 • direction — reżyseria

 • director — reżyser

 • editing — montaż

 • emotion — emocja

 • ending — zakończenie

 • film title — tytuł filmu

 • foreshadowing — zwiastowanie

 • genre — gatunek filmu

 • hero / heroine — bohater / bohaterka

 • lead role — główna rola

 • lighting — oświetlenie

 • low-budget film — film niskobudżetowy

 • main character — główny bohater

 • metaphor — metafora

 • mood — nastrój

 • narrative — narracja

 • pacing — tempo narracji

 • panning — panoramiczny ruch kamery

 • performance — występ

 • plot — fabuła

 • plot twist — zwrot akcji

 • prequel — prequel (historia przed wydarzeniami pierwotnego dzieła)

 • producer — producent

 • production design — projekt produkcji

 • release date — data premiery

 • resolution — rozwiązanie

 • scene — scena

 • screenplay — scenariusz

 • screenwriter — scenarzysta

 • script — scenariusz

 • sequel — kontynuacja

 • setting — miejsce akcji

 • soundtrack — muzyka filmowa

 • special effects — efekty specjalne

 • storyline — linia fabularna

 • stuntman / stuntwoman — kaskader / kaskaderka 

 • stunt — wyczyn kaskaderski

 • supporting actor — aktor drugoplanowy

 • supporting role — rola drugoplanowa

 • suspense — napięcie

 • symbolism — symbolizm

 • tension — napięcie

 • theme song — piosenka tytułowa

 • villain — czarny charakter

 • visual effects — efekty wizualne

 • visual storytelling — opowiadanie wizualne

 

 

Przydatne wyrażenia

 

Recenzja filmu w języku angielskim: przydatne wyrażenia

 

WSTĘP

 

 • From the opening scene, it's clear that… — Już w otwierającej scenie widać, że…

 • The plot unfolds with… — Fabuła rozwija się z…

 • The story takes us on a journey of… — Historia zabiera nas w podróż przez…

 • As the narrative progresses, we discover that… — W miarę postępowania narracji odkrywamy, że…

 • The film's premise revolves around… — Przedmiotem filmu jest…

 • The story is layered with twists and turns. — Historia jest wielowarstwowa, pełna zwrotów akcji.

 

POSTACIE I GRA AKTORSKA:

 

 • The characters are well-crafted… —  Postacie są dobrze wykreowane…

 • The cast delivers exceptional performances, especially… —  Obsada prezentuje wyjątkowe występy, zwłaszcza…

 • The actors bring depth and authenticity to their roles. —  Aktorzy przynoszą głębię i autentyczność swoim rolom.

 

KINEMATOGRAFIA I EFEKTY WIZUALNE:

 

 • Visually, the film is a feast for the eyes. — Wizualnie, film jest ucztą dla oczu.

 • The cinematography captures the essence of… — Kinematografia uchwyciła istotę…

 • The camera work effectively conveys the emotions of the characters. — Praca kamery skutecznie oddaje emocje postaci.

 

TEMATY I SYMBOLIKA:

 

 • The film explores themes of… — Film eksploruje tematy…

 • The symbolism throughout the film serves to… — Symbolika w całym filmie służy…

 • The film raises thought-provoking questions about… — Film stawia myślowo prowokujące pytania na temat…

 • Through its metaphors, the film comments on… — Poprzez swoje metafory, film komentuje...

 

OGÓLNE WRAŻENIE:

 

 • In the grand scheme of things, the film… —  W szerszym ujęciu, film…

 • All in all, the film leaves a lasting impression. — Podsumowując, film pozostawia trwałe wrażenie.

 • From start to finish, the film is a rollercoaster of emotions. —  Od początku do końca, film to rollercoaster emocji.

 • The film strikes a balance between X and Y. —  Film osiąga równowagę między X i Y.

 • Ultimately, the film's strengths lie in its... —  Ostatecznie, mocne strony filmu leżą w...

 

REKOMENDACJA:

 

 • For fans of X, this film is a must-see. — Dla fanów Y, ten film jest konieczny do obejrzenia.

 • I highly recommend this film to anyone looking for… — Gorąco polecam ten film każdemu, kto szuka...

 • If you're a fan of X, you won't be disappointed. — Jeśli jesteś fanem X, nie będziesz rozczarowany.

 • This film is a great choice for a night of entertainment. — Ten film to doskonały wybór na wieczór rozrywki.

 • Don't miss out on experiencing this cinematic gem. — Nie przegap okazji, by doświadczyć tego kinowego klejnotu.

 

 

Popularne gatunki filmowe

 

 • action film — film akcji

 • adventure film — film przygodowy

 • comedy — komedia

 • crime — kryminał

 • drama —  dramat

 • fantasy film — film fantasy

 • horror film — horror

 • musical — musical

 • period film, historical drama — film historyczny

 • romance, romantic film — film romantyczny

 • rom-com — komedia romantyczna

 • science fiction, Sci-Fi, SF — film fantastycznonaukowy

 • thriller — thriller

 • war film — film wojenny

 • a western — western

 

Przykładowa recenzja filmu po angielsku

 

Przykładowa recenzja filmu

 

Harry Potter and the Philosopher's Stone — review

 

Harry Potter and the Philosopher's Stone directed by Chris Columbus is a captivating fantasy film that transports audiences to the enchanting world of magic. Released in 2001, this film adaptation of J.K. Rowling's beloved novel introduces us to a young boy named Harry Potter (Daniel Radcliffe) who discovers his extraordinary heritage as a wizard.

 

The story follows Harry Potter, an orphaned boy living with his neglectful relatives, who learns of his magical lineage on his 11th birthday. He is invited to Hogwarts, where he befriends Ron and Hermione, uncovering mysteries surrounding the Sorcerer's Stone, an artefact with the power to grant immortality. Harry navigates through enchanting challenges and discovers his link to the dark wizard, Voldemort.

 

Harry Potter and the Philosopher's Stone successfully translates the magic of the written word onto the screen. Visually, the film transports us to a meticulously crafted magical world. The cast's performances, particularly Daniel Radcliffe as Harry, Rupert Grint as Ron, and Emma Watson as Hermione, capture the essence of their characters' growth and camaraderie. John Williams' iconic score elevates the film's emotional depth. The film effectively balances humour with moments of tension, immersing viewers in the captivating journey of the young wizards.

 

Harry Potter and the Philosopher's Stone is a cinematic marvel that successfully brings Rowling's wizarding universe to life. While some narrative aspects might feel rushed due to the book's complexity, the film excels in its ability to evoke wonder and ignite the imagination. With its strong performances, captivating visuals, and a seamless mix of excitement and nostalgia, this film remains a must-watch for anyone seeking an enchanting escape into a world of magic.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Recenzja filmu po angielsku — struktura i słownictwo

Recenzja filmu po angielsku — struktura i słownictwo

12 września 2023

Pisanie recenzji filmowej (film review / movie review*) to umiejętność sprawdzana na wielu egzaminach języka angielskiego. Warto więc zaznajomić się z ogólnymi zasadami jej pisania i podszlifować odpowiednie słownictwo. Słówka przydadzą się zresztą nie tylko na egzaminie. W końcu tematy filmowe poruszane są często w trakcie spotkań towarzyskich. Poniższy artykuł pomoże Ci brylować w obu sytuacjach.

 

* W artykule będę używać wersji brytyjskiej — film. Pamiętaj jednak, że w amerykańskim angielskim używa się słówka movie.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Recenzja filmu: struktura i dodatkowe wskazówki

 

Niezależnie od rodzaju egzaminu, struktura dłuższych prac pisemnych pozostaje zawsze taka sama. Każda z nich powinna być podzielona na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. W naszym omówieniu rozwinięcie rozbijemy na dwa oddzielne punkty:

 

 • Wstęp — podanie najważniejszych informacji

 • Opis fabuły — zwięzły i bez spoilerów

 • Analiza — obiektywna ocena różnych elementów filmu

 • Podsumowanie — Twoja końcowa opinia

  • Szczegółowe wymagania mogą się trochę różnić w zależności od egzaminu, ale zazwyczaj wymagane jest około 250-300 słów.
  • Pamiętaj o zachowaniu spójności czasowej w całej recenzji. Najczęściej używanym i polecanym czasem jest Present Simple.

  • Twoja recenzja powinna posiadać tytuł, na który składa się tytuł filmu, który recenzujesz.

 

 

Wstęp

We wstępie naszej recenzji podajemy główne informacje o filmie — tytuł (film title), imię i nazwisko reżysera (film director) i głównych aktorów (lead actors). Warto podać również gatunek filmu (genre) i zaciekawić czytelnika krótkim zarysem fabuły (plot). Ale nie zdradzaj szczegółów filmu! Celem wstępu ma być wprowadzenie czytelnika w świat filmu, w taki sposób, aby był zainteresowany dalszą częścią recenzji.

 

Recenzja filmu po angielsku: struktura i dodatkowe wskazówki

 

Krótki opis fabuły

 

To istotny moment w recenzji. Twoim zadaniem jest nakreślenie fabuły filmu w taki sposób, aby czytelnik poczuł chęć obejrzenia filmu (i czytania dalej Twojej recenzji!). Twój zarys powinien więc być intrygujący i zwięzły. Nie streszczaj całego filmu i unikaj spoilerów!

 

Skup się tylko na tym, co niezbędne do zrozumienia kluczowych aspektów filmu. Opisz główne postaci lub wydarzenia, które nie zdradzają zbyt wiele, ale są kluczowe dla wzbudzenia zainteresowania. W tej części streszczenia pozostań obiektywna/y. Na osobiste przemyślenia przyjdzie jeszcze czas.

 

 

Analiza filmu

 

W tej sekcji stajesz się prawdziwym krytykiem filmowym i prezentujesz swoją dogłębną (in-depth) ocenę filmu. Omów elementy filmu, które według Ciebie zasługują na wyróżnienie (zarówno pod względem pozytywnym jak i negatywnym).

 

Mogą to być na przykład: scenariusz (script), efekty specjalne (special effects), muzyka filmowa (soundtrack), kinematografia (cinematography), dialogi (dialogues) czy gra aktorska (acting). Może chcesz porównać omawiany film z innymi z tego samego gatunku? Staraj się zachować względnie obiektywny ton.

 

 

Podsumowanie

 

Nadszedł wreszcie czas, na wyrażenie swojej osobistej opinii na temat filmu. Podsumowanie powinno być klarowne i wyraźnie pokazywać Twoją ocenę produkcji. Skróconym i zwięzłym językiem podsumuj to, co Twoim zdaniem w filmie wyróżnia się pozytywnie i negatywnie. Wreszcie, zdecydowanym tonem wyraź swoje przekonanie, czy warto dać temu filmowi szansę, czy raczej nie.

 

 

 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool