Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Reporting verbs — lista z przykładami 

Poniżej prezentujemy listę reporting verbs podzielonych na trzy grupy — te, po których używamy formy infinitive,  gerund lub (that) clause.

 

REPORTING VERB + INFINITIVE (BEZOKOLICZNIK)

 

 • agree — zgodzić się

  • I agreed to do overtime tomorrow.

 • decide — zdecydować

  • We decided not to go out tonight.

 • demand — żądać, domagać się

  • They demanded to be allowed in.

 • offer — oferować

  • I offered to help them.

 • promise — obiecać

  • We promised to come back before midnight.

 • refuse — odmawiać

  • She refused to leave.

 • threaten — grozić

  • The landlord threatened to evict them.

 

Raportowanie pytań po angielsku

REPORTING VERB + OSOBA+ INFINITIVE (BEZOKOLICZNIK)

 

 • advise — radzić, doradzać

  • She advised me to file for divorce.     

 • allow — pozwalać, zezwalać

  • The boss allowed me to leave early.

 • ask — pytać, prosić

  • He asked me not to leave him.

 • beg — błagać

  • The kids begged me for sweets.

 • command — rozkazywać

  • The policeman commanded them to turn around slowly.

 • encourage — zachęcać

  • They encouraged me to take out a mortgage.

 • forbid — zakazywać

  • My mum forbade me to go to the concert.

 • instruct — pouczać, instruować

  • She instructed us to turn second left.

 • invite — zapraszać

  • I invite you (to come) to my birthday party.

 • order — rozkazać, polecić

  • She ordered me to step to the side and wait.

 • permit — pozwalać

  • They permitted us to enter the castle grounds.

 • remind — przypominać

  • She reminded me to go to the dentist appointment.

 • tell — powiedzieć

  • They told me to leave my shoes outside.

 • urge — nawoływać do, zachęcać

  • I urge you to reconsider your decision!

 • warn — ostrzegać

  • She warned me not to leave my bag unattended.

  • She warned my about the danger.

 • want — chcieć

  • Our parents want us to stay overnight.

 

REPORTING VERB + GERUND

 

 • accuse somebody of — oskarżyć kogoś o

  • She accused me of cheating.

 • admit (to) — przyznać się

  • I admitted (to) being late.

 • apologise for — przeprosić za

  • I apologise for forgetting your book.

 • deny — zaprzeczać

  • They denied lying/having lied to me.

 • insist on — nalegać

  • She insisted on me working late on Monday.

 • recommend — polecić

  • I recommend visiting Spain.

 • suggest — sugerować

  • We suggested going on holiday.

 

REPORTING VERB + (THAT) CLAUSE

 

 • agree — zgodzić się

  • We agreed (that) it was a bad idea.

 • claim — twierdzić

  • She claimed (that) she’d never been in our house before.

 • complain — narzekać

  • They complained (that) the room wasn’t big enough.

  • She complained to me about the constant rain.

 • decide — zdecydować

  • We decided (that) we would go on holiday.

 • deny — zaprzeczać

  • He denied (that) he’d overheard our conversation.

 • exclaim — wykrzyknąć, krzyknąć

  • She exclaimed (that) the food was terrible.

 • explain — wytłumaczyć

  • I explained (that) visiting her after hours is impossible.

 • explain to somebody + słówko pytające — wytłumaczyć komuś

  • I explained to them why it was impossible to enter.

 • inform somebody — poinformować kogoś

  • Jane informed me (that) she’d left some coffee for me.

 • insist — nalegać

  • My mum insisted (that) I stayed for dinner.

 • promise + (osoba) — obiecać

  • I promised (her that) I would call her.

 • recommend — polecać

  • I recommend (that) you visit Spain.

 • remind someone — przypomnieć komuś

  • She reminded me to throw out the rubbish.

 • say — powiedzieć

  • He said (that) he was leaving.

 • suggest — sugerować

  • They suggested (that) we visited Italy.

 • tell someone — powiedzieć komuś

  • She told me (that) the shops is closed.

Reporting verbs — dodatkowe informacje 

 

Raportowanie pytań

 

Spójrz na poniższy przykład:

 

 • Am I boring you? - Czy ja cię nudzę?

  • She asked me if she was boring me. - Zapytała mnie, czy mnie nudzi.

 

Pomimo tego, że relacjonujemy pytanie, a w polskim tłumaczeniu może nas zmylić słówko czy, to po zastosowaniu reporting verb pytanie staje się zdaniem oznajmującym.

 

 • Where do you study? - Gdzie studiujesz?

  • He asked me where I

  • - On spytal mnie gdzie studiuję.

 

Reporting verbs — dodatkowe informacje - Subjunctive mood

 

Przeczenia

 

Jak już wiesz, strukturę zdań po reporting verbs można podzielić na trzy grupy — te, po których używamy bezokolicznika (infinitive, czyli czasownik z to), formy gerund (sam czasownik z -ing) lub (that) clause.

 

Od struktury zdania zależy, w jaki sposób utworzymy negację relacjonowanego zdania.

 

 • (that) clause

  • negacje tworzymy w standardowy sposób: He said that he didn’t watch this film.

 • bezokolicznik

  • zazwyczaj wstawiamy not przed to: He promised not do go there ever again.

 • gerund

  • zazwyczaj stawiamy not przed czasownikiem z -ing: She advised not eating the leftovers.

 

Subjunctive mood

W bardzo formalnych wypowiedziach możemy czasami spotkać konstrukcją subjunctive. W konstrukcji (that) clause, zamiast czasu teraźniejszego stosujemy wtedy bezokolicznik (bez to).

 

Konstrukcja ta jest najbardziej widoczna przy trzeciej osobie liczby pojedynczej:

 

 • I insist that she visits me. → I insist that she visit me.

 • I advise that she does her homework. → I advise that she do her homework.

 

Zdania mają to samo znaczenie w obu wersjach.

 

Tradycyjnie na koniec zapraszamy na lekcję podsumowującą z native speakerem:

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
REPORTING VERBS — mowa zależna Chatschool

Reporting verbs

01 listopada 2022

Reporting verbs to czasowniki wprowadzające mowę zależną (reported speech), która jest przytoczeniem czyjejś wypowiedzi lub jej relacją.

 

W poniższym artykule nauczysz się nowych czasowników mowy zależnej i struktur zdań, które są z nimi powiązane. Dzięki temu twoje wypowiedzi nie będą się już opierały tylko na czasownikach say, tell i ask.

 


 

SPIS TREŚCI

 

 


 

Mowa zależna w języku angielskim

 

Mowa zależna to niedosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi. Zdania w mowie zależnej zaczynają się właśnie od reporting verbs, z których najczęściej stosowane są czasowniki say, ask lub tell — powiedzieć.

 

Załóżmy, że ktoś wypowiedział takie zdanie:

 

 • “I want to go to the cinema”. - Chcę iść do kina.

 

Gdy chcemy przytoczyć wypowiedź w czasie teraźniejszym, wystarczy, że dodamy wybrany reporting verb na początek zdania:

 

 • She says she wants to go to the cinema. - Ona mówi, że chce iść do kina.

 

Jeśli relacjonujemy wypowiedź w czasie przeszłym, często musimy zastosować następstwo czasów. W tym przypadku, zamiast Present Simple musieliśmy zastosować Past Simple.

 

 • She said (that) she wanted to go to the cinema. - Powiedziała, że che iść do kina.

Szczegółowe omówienie mowy zależnej i następstwa czasów znajdziesz tutaj:

 

>> Mowa zależna w angielskim (Reported speech)

 

 

Reporting verbs — TOP 10 

 

Reporting verbs — TOP 10

 

Poniżej prezentujemy dziesięć często używanych czasowników wprowadzających mowę zależną i ich konstrukcje zdaniowe. Świetną wiadomością jest to, że wiele nich nie wymaga stosowania następstwa czasów!

 

Jak zauważysz, wiele z czasowników łączy się z różnymi strukturami, zależnie od znaczenia, jakie chcemy przekazać.

 

Po reporting verb mogą występować następujące konstrukcje:

 

 • infinitive, czyli podstawowa forma czasownika z to

 • formy gerund, czyli sam czasownik z -ing

 • (that) clause — zastosowanie that jest opcjonalne

 

Używane skróty:

 

DS — direct speech
RS — reported speech

 

1. SAY — MÓWIĆ, POWIEDZIEĆ

 • say + (that) clause

  DS: I’ve read this book.
  RS: She said (that) she had already read this book.

 

2. TELL — POWIEDZIEĆ

 • tell + osoba + (that) + clause

  DS: I’ve seen the new exhibition.
  RS: She told me (that) she had seen the exhibition already.

 

 • tell + osoba + to + infinitive
  (do wydawania/przekazywania rozkazów)

  I told the kids to go to sleep.

 

3. ASK — PYTAĆ, PROSIĆ

 

 • ask + osoba + if / słówko pytające

  I asked my mum if I could go to a concert.
  She asked me how we got here.

 

Zauważ, że relacjonując pytania przez if/słówko pytające reszta zdania jest w formie zdania twierdzącego, bez zastosowania inwersji. Więcej o tym piszemy w ostatniej części artykułu.

 

 • ask + osoba + to + bezokolicznik

       I asked my sister to cook dinner tonight.

 

 

4. ADVISE — RADZIĆ KOMUŚ, DORADZAĆ

 • advise + osoba + to + bezokolicznik

I advised her to leave work early.

 

 • advise + (that) clause

We advise (that) you hold on to your belongings.

 

 • advise + against + czasownik z -ing

I’d advise against staying here tonight.

 

5. AGREE — ZGADZAĆ SIĘ

 

 • agree + to + bezokolicznik

They agreed to meet me at noon.

 

 • agree + (that) clause

She agreed (that) you could eat your dinner later.

 

6. APOLOGISE — PRZEPRASZAĆ

 

 • apologise (to someone) + for + czasownik z -ing

I apologised to her for being rude.
She apologised for losing the keys.

 

 • apologise (to someone) + for + rzeczownik

They apologised for the flight cancellation.

 

7. DECIDE — DECYDOWAĆ

 

 • decide + to + bezokolicznik

We decided to go to the park.

 

 • decide + (that) clause

We decided (that) we would go to the park.
 

8. EXPLAIN — TŁUMACZYĆ, WYJAŚNIAĆ

 

 • explain + (that) clause

The doctor explained (that) I need to continue the treatment.

 

 • explain + rzeczownik + to + osoba

I explained the exercise to the kids.

 

 • explain + słówko pytające + to + bezokolicznik

She explained how to navigate the website.

 

 • explain + słówko pytające + clause

She explained what the entire course would cover.

 

9. RECOMMEND — POLECAĆ

 

 • recommend + czasownik z -ing

They recommend watching this film.

 

 • recommend + (that) clause

They recommend (that) we watch this film.

 

10. SUGGEST — SUGEROWAĆ, PROPONOWAĆ

 

 • suggest + czasownik z -ing

They suggest turning left.

 

 • suggest + (that) clause

She suggested (that) we stay at hers.
 

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool