Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Zastosowanie

 

Going to używamy:

 

→ gdy mówimy o naszych zamiarach i planach na przyszłość:

 

 • I’m going to make tea. Would you like some? - Zamierzam zrobić herbatę. Chciałbyś też?

 • Jim’s tired. He’s going to go to bed early tonight. - Jim jest zmęczony. Zamierza iść dziś wcześnie do łóżka.

 • Q: What are you going to do with all the money? - Co zamierzasz zrobić z tymi wszystkimi pieniędzmi?
  A: I’m going to buy a new house! - Zamierzam kupić nowy dom!

 

→ gdy przewidujemy, że coś się stanie na podstawie dowodów/tego co widzimy:

 • The wind is very strong. It’s going to rain! - Wiatr jest bardzo silny. Będzie padać!

 • I am sneezing constantly. I think I’m going to be sick. - Ciągle kicham. Myślę, że będę chory.

 

Going to w przeszłości

 

Going to możemy użyć także do powiedzenia o czynności, którą mieliśmy zamiar wykonać w przeszłości, ale której nie zrobiliśmy. Wyrażenie przybiera wtedy formę was/were going to (do something):

 

 • I was going to visit Steven, but I got sick. - Miałem odwiedzić Stevena, ale zachorowałem.

 • She was going to move to Spain, but then she changed her mind. - Zamierzała przeprowadzić się do Hiszpanii, ale potem zmieniła zdanie.

Gdy coś miało się wydarzyć, ale jednak się nie wydarzyło:

 • I thought it was going to snow. - Myślałem, że będzie padał śnieg. (ale tak się nie stało, albo padał deszcz)

Past Simple budowa i zastosowanie

 

Going to a Present Continuous

 

Często różnica pomiędzy obiema konstrukcjami jest bardzo mała i można ich używać zamiennie.

 

Generalnie, używamy Present Continuous (I am doing) gdy mówimy o czymś, co zostało zaplanowane, zaaranżowane.

 

 • I’m leaving at 8 am. I bought the train ticket already. - Wychodzę o ósmej rano. Kupiłem już bilet na pociąg.

 • What time are you seeing your dad today? - O której dzisiaj spotykasz się z tatą?

 

Natomiast going to używamy gdy mówimy o podjętej wcześniej decyzji, ale bez konkretnego planu.

 

 • I decided to paint my bedroom. I’m going to buy some paint later. - Postanowiłem pomalować swoją sypialnię. Kupię później trochę farby.

Potrzebujesz powtórki z wszystkich konstrukcji do wyrażania przyszłości? >> Czasy przyszłe — wyrażanie przyszłości po angielsku

 

Going to vs will

 

Zacznijmy od tego, że w wielu sytuacjach going to i konstrukcje z will można stosować zamiennie. Główna różnica dotyczy momenty podjęcia jakiejś decyzji oraz na jakiej podstawie przewidujemy przyszłość.

 

moment podjęcia decyzji

 

Gdy np. w momencie rozmowy podejmujemy nagłą/spontaniczną decyzję, wynikającą z tego czego się dowiedzieliśmy w jej trakcie, używamy will (1). Gdy decyzja została przez nas podjęta wcześniej — używamy going to (2).

 

 

Porównaj dwie różne odpowiedzi na komunikat od znajomego, że:

‘Alice is in town this weekend!’ - Alice jest w mieście w ten weekend.

Really? I didn’t know. I will call her later today.

- Naprawdę? Nie wiedziałam/łem. Zadzwonie do niej później.

I know! I’m going to visit her later today.

- Wiem! Mam zamiar dziś ją odwiedzić.

 

 • The weather is great today. I think I’ll go to the beach. - Pogoda jest dziś świetna. Chyba pójdę na plażę.

 • I decided to study abroad. I’m going to submit my application to Harvard University. - Postanowiłem studiować za granicą. Złożę swoją aplikację na Harvard. 

 

→ przewidywanie przyszłości

 

Gdy przewidujemy, że coś się zdarzy i bazujemy na dowodach (np. na podstawie czegoś, co obserwujemy) używamy going to.

Jeśli bazujemy na naszych uczuciach i przeczuciach używamy konstrukcji z will.

 

 • Look at the black clouds! I think it’s going to rain tonight. (w danym momencie widzę ciemne chmury i na ich podstawie przewiduję, co może się zdarzyć) - Spójrz na te ciemne chmury! Myślę, że będzie padać dziś wieczorem.

 • I think she will be very happy when you visit her. (nasze przypuszczenie) - Myślę, że będzie bardzo szczęśliwa kiedy ją odwiedzisz.

 • I think she will come straight after work. - Myślę, że przyjdzie zaraz po pracy.

 

Więcej na ten temat w video:
 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Konstrukcja to be going to

Konstrukcja to be going to

12 listopada 2022

Going to używamy gdy mówimy o naszych zamiarach lub gdy przewidujemy przyszłość. Jest jednym z częściej używanych sposobów wyrażania przyszłości i znasz go zapewne z piosenek i filmów w wersji nieformalnej — gonna.

 

Z poniższego artykułu dowiesz się wszystkiego o budowie i zastosowaniu going to. Na koniec zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy tą konstrukcją a Future Simple i Present Continuous.

 


 

Spis treści

 

 


 

Budowa zdań z going to

 

Zanim nauczysz się jak tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytania z going to mała uwaga. Wspomniana wcześniej forma gonna jest dość często używana w mowie potocznej, zwłaszcza w amerykańskim angielskim. Jednak pamiętaj, aby nie używać jej w formalnych sytuacjach czy na egzaminach.

 

→ Jedyną częścią konstrukcji to be going to, która się odmienia, jest czasownik być, jeśli więc jeszcze nie znasz jego odmiany, polecamy to zrobić teraz:

 

>>Odmiana czasownika być - to be

 

Zdania twierdzące

 

Oto wzór tworzenia zdań twierdzących z going to:

 

 

podmiot + odmienione to be + going to + czasownik w bezokoliczniku

 

I am going to read a book.
You are going to read a book.
He/she/it is going to read a book.

We are going to read a book.
You are going to read a book.
They are going to read a book.

 

 • I am going to see my mum tomorrow. - Jutro odwiedzę moją mamę.

 

Uwaga na zdania z czasownikiem to go — iść:

 

 • I am going to go home soon. - Wkrótce pójdę do domu.

 

 

Zdania przeczące

 

Przeczenia budujemy dodając NOT po odmienionym być a przed going to.

 

I am not going to read a book.
You are not going to read a book.
He/she/it is not going to read a book.

We are not going to read a book.
You are not going to read a book.
They are not going to read a book.

 

 • She is not going to go to Rome. - Ona nie pojedzie do Rzymu.

 • My parents are not going to buy the new house. - Moi rodzice nie kupią nowego domu.

 

Zdania pytające i going to

Zdania pytające

 

Pytania proste, czyli takie, które tłumaczymy przez „czy...” tworzymy poprzez inwersję. Odmieniony czasownik to be zamienia się miejscami z podmiotem.

 

Am I going to read a book?
Are you going to read a book?
Is he/she/it going to read a book?

Are we going to read a book?
Are you going to read a book?
Are they going to read a book?

 

 • Is John going to come to the office tomorrow? - Czy John przyjdzie jutro do biura?

 • Are your sisters going to eat this? - Czy twoje siostry zamierzają to zjeść?

 


 

Co jeśli chcemy zadać bardziej szczegółowe pytanie? Wtedy wyraz pytający (np. who — kto, when — kiedy, why — dlaczego, how — jak, what — co…) stawiamy na początku zdania i kontynuujemy szyk pytania prostego.

 

 

Uwaga, jeśli masz utworzyć pytania od podanych zdań twierdzących (np. na egzaminie), uważaj, aby usunąć z reszty zdania tę część, o którą pytasz!

 

 

 

 

 

 

Przykłady:

 • When is Jane going to come home? - Kiedy Jane wróci do domu?

 • Why are they going to leave so early? - Dlaczego oni mają zamiar wyjść tak wcześnie?

 • Who is going to teach my class when I am on holiday? - Kto będzie nauczał moją klasę, kiedy będę na wakacjach?

 • How am I going to make it on time? - Jak zamierzam dojechać na czas?

 • What are you going to do now? - Co zamierzasz teraz zrobić?

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool