Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

 

Sposoby wyrażania przyszłości: Be going to, Present Continuous, Present Simple

 

 

Inne sposoby wyrażania przyszłości
 

Be going to
 

Budowa: 

I am going to visit my mum. - Mam zamiar odwiedzić moją mamę.
I am not going to visit my mum. - Nie mam zamiaru odwiedzić mojej mamy.

Am I going to visit my mum? - Czy mam zamiar odwiedzić moją mamę? 
 

 • wzór budowy zdania twierdzącego to: podmiot + to be (odmienione) + going to + czasownik

 • przeczenie tworzymy dodając not przed going to 

 • pytania tworzymy poprzez inwersję 
   

Zastosowanie: 

Konstrukcję be going to używamy, gdy mówimy o naszych zamiarach i planach na przyszłość, oraz gdy przewidujemy, że coś się stanie na podstawie zaobserwowanych faktów lub dowodów. 
 

Różni się więc to tym, od czasu Future Simple, który stosujemy, przewidując coś na podstawie naszych odczuć, lub gdy decydujemy się na coś dopiero w momencie wypowiedzi. 

 • Look at the clouds! It’s going to rain! - Spójrz na te chmury! Będzie padać! 

 • I decided to throw a party. I’m going to invite a lot of people. - Zdecydowałam się zrobić imprezę. Mam zamiar zaprosić wiele ludzi

 • I have a headache. I think I’m going to be sick. - Boli mnie głowa. Chyba będę chora. 
   

Więcej o różnicy między going to a konstrukcjami z will 
 

 

Present Continuous 
 

Czas Present Continuous, pomimo tego, że jest czasem teraźniejszym, jest stosowany do mówienia o ściśle określonych planach, które mają się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. 

 • I am flying to Spain tomorrow. - Jutro lecę do Hiszpani. 

 • I’m leaving in 10 minutes! Hurry up! - Wychodzę za dziesięć minut! Pospisz się! 

 • Next weekend we’re not going out. - W następny weekend nie wychodzimy. 

Więcej o Present Continuous

 

 

Sposoby wyrażania przyszłości w języku angielskim: Be going to, Present Continuous, Present Simple

 

 

Present Simple 
 

Czasu Present Simple używamy gdy mówimy o wydarzeniach będących częścią planu, harmonogramu, rozkładu jazdy itd. 

 • My train arrives at eight in the evening. - Mój pociąg przyjeżdzą o ósmej wieczorem. 

 • The store opens at seven tomorrow. - Sklep otwiera się jutro o siódmej. 
   

Czytaj więcej o Present Simple

 

 

Wyrażanie przyszłości w języku angielskim — zestawienie czasów/tabelka

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czasy przyszłe — wyrażanie przyszłości po angielsku

Czasy przyszłe — wyrażanie przyszłości po angielsku

16 września 2022

Cztery główne konstrukcje wyrażające przyszłość (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous) uzupełnia be going to oraz dwa czasy teraźniejsze — Present Simple i Present Continuous. W poniższym artykule omówimy najważniejsze cechy każdego z nich.la tych, którzy chcą tylko powtórzyć swoją wiedzę, mamy tabelkę zestawiającą wszystkie informacje w sposób kompaktowy.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

Czasy przyszłe:Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

 

 

Czasy przyszłe
 

 

Wstęp
 

Na początek ciekawostka — czy wiesz, że wielu lingwistów uważa, że tak naprawdę język angielski nie posiada czasów przyszłych, ponieważ za czas można uważać jedynie takie struktury, które zmieniają formę czasownika? 
 

To, co nazywamy czasami przyszłymi w języku angielskim to jedynie kolejne konstrukcje z modalnym czasownikiem will.

Dla przejrzystości zostaniemy jednak przy ogólnie obranej terminologii.  
 

Na początek kilka zasad, niezmiennych dla wszystkich czasów przyszłych z will: 

 • will pozostaje takie samo we wszystkich osobach 

 • w zdaniach twierdzących możemy stosować skrót zaimka osobowego i will: you will — you’ll, I will — I’ll …  

 • w przeczeniach, zamiast całej formy will not, zwłaszcza w mowie, często stosujemy skrót won’t

 • pytania tworzymy poprzez inwersję

 

 

Future Simple 
 

Jednym z najprostszych czasów przyszłych jest Future Simple. Do jego budowy potrzebujemy will i czasownika w formie podstawowej

 • I will go home soon. - Wkrótce pójdę do domu. 

 • I will not go home today. - Nie pójdę dziś do domu. 

 • Will I go home soon? - Czy pójdę wkrótce do domu? 
   

Kiedy stosujemy Future Simple? 

 • spontaniczne decyzje podjęte w momencie wypowiedzi: 

  • It’s raining. I think I’ll stay home for now. - Pada deszcz. Myślę, że na razie zostanę w domu.  

 • przewidywanie przyszłości na podstawie naszych odczuć:

  • I’m sure you’ll finish the course on time. - Jestem pewien, że skończysz kurs na czas. 

 • składanie obietnic i propozycji:

  • I won’t tell anyone about this, I promise. - Nie powiem o tym nikomu, obiecuję. 

 • wyrażanie prośby: 

  • Will you walk me back home? - Odprowadzisz mnie do domu? 

 • stwierdzanie faktu w przyszłości: 

  • I’ll cook dinner tomorrow. - Ugotuję jutro obiad. 
    

Więcej o Future Simple:
Future Simple budowa i zastosowanie

 

 

Czasy przyszłe w języku angielskim: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

 

 

Future Continuous 

 

Czas Future Continuous używamy gdy odnosimy się do wydarzenia, które będzie się działo w danym momencie w przyszłości. 
 

Do jego budowy potrzebujemy will + be (nieodmieniane przez osoby) + czasownika z końcówką -ing (present participle). 

 • I will be moving out next month. - W przyszłym miesiącu będę się wyprowadzać. 

 • I will not be moving out next month. - Nie będę się wyprowadzać w przyszłym miesiącu. 

 • Will I be moving out next month? - Czy będę się wyprowadzać w przyszłym miesiącu? 
   

Kiedy stosujemy Future Continuous? 

 • gdy mówimy o wydarzeniu, które będzie się działo w konkretnym momencie w przyszłości (this time tomorrow, in five days, at 6pm…): 

  • This time tomorrow, I will be swimming in a lake. - Jutro o tej porze będę pływać w jeziorze. 

 • gdy przewidujemy przyszłe wydarzenia:

  • I think, I won’t be coming to dinner. - Myślę, że nie przyjdę na obiad. 

 • gdy przewidujemy wydarzenia dziejące się w teraźniejszości: 

  • She’ll be leaving home now, I guess. - Pewnie właśnie wychodzi z domu. 

 • uprzejme pytania: 

  • Will you be joining me for dinner? - Dołączysz do mnie na obiad? 
    

Wiecej o Future Continuous (typowe określenia czasu, shall/will…) 

 

 

Czasy przyszłe w języku angielskim:Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

 

 

Future Perfect 
 

Future Perfect to czas, który stosujemy, aby powiedzieć, że jakaś czynność lub wydarzenie zakończą się w określonym momencie w przyszłości. 
 

Wzór do tworzenia tego czasu to: will/will not + have + past participle.
 

Past participle to tzw. trzecia forma czasownika. Dla czasowników regularnych tworzymy ją poprzez dodanie końcówki -ed do czasownika. Jest jednak dość duża ilość czasowników nieregularnych, których trzeba się nauczyć. 

 • She will have finished reading the book by tomorrow. - Do jutra skończy czytać tę książkę. 

 • She will not have finished the book by tomorrow. - Do jutra nie skończy czytać tej książki. 

 • Will she have finished the book by tomorrow? - Czy do jutra skończy czytać książkę? 
   

Kiedy stosujemy Future Perfect?

 • gdy mówimy o wydarzeniu, które skończy się przed określonym czasem w przyszłości: 

  • I will have finished eating by the time you arrive. - Skończę jeść, zanim przyjedziesz. 

 • gdy określamy, jak długo będzie trwał dany stan w określonym momencie w przyszłości: 

  • Next year, we will have been married for ten years! - W przyszłym roku będziemy małżeństwem przez dziesięć lat! 
    

Przydatne wyrażenia czasu: 

 • by, by the time… 

  • By the time you finish reading the book, I will have fallen asleep. - Zanim skończysz czytać książkę, zasnę. 

 • in + okres czasu (in two days, in three years…)

  • In three years (time), I will have finished high school. - Za trzy lata skończę liceum. 
    

Więcej o Future Perfect: 

Future Perfect - budowa i zastosowanie [Poznaj czas w kilka minut]

 

 

Czasy przyszłe w języku angielskim:Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

 

 

Future Perfect Continuous 
 

Future Perfect Continuous podkreśla długości trwania czynności lub wydarzenia, do określonego punktu w przyszłości. 

Do jego budowy potrzebujemy: will/will not + have + been + present participle (czasownik z -ing). 

 • By five o’clock, I will have been working for ten hours. - O piątej będę już pracował od dziesięciu godzin. 

 • By five o’clock, I will not have been working for ten hours yet. - O piątej nie będę jeszcze pracował od dziesięciu godzin. 

 • Will I have been working for ten hours by five o’clock? - Czy o piątej będę już pracował od dziesięciu godzin? 
   

Kiedy stosujemy Future Perfect Continuous?

 • aby pokazać, że jakaś czynność/wydarzenie będą trwały do określonego momentu w przyszłości: 

  • In April, I will have been living in this house for twenty years. - W kwietniu będę mieszkał w tym domu przez dwadzieścia lat.
    

Przydatne wyrażenia czasu: 

 • by + then / tomorrow / next year / inne określenia czasu:  

  • By tomorrow, I will have been working ten days without a day off. - Juto będę pracował od dziesięciu dni bez dnia wolnego. 

 • by the time / when: 

  • By the time we arrive, we will have been hiking for ten hours. - Zanim dotrzemy, będziemy wędrować przez dziesięć godzin. 
    

Więcej o Future Perfect Continuous

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool