Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Porozmawiajmy o rodzinie — dodatkowe słówka i zwroty

 

Nie staraj się zapamiętać wszystkich słówek od razu. Zapisz sobie te, które wydają ci się najbardziej przydatne w tym momencie. Dla szybszego zapamiętywania spróbuj sam/a utworzyć kilka zdań z użyciem każdego z nich. 

 

Więcej o nauce nowych wyrażeń dowiesz się z naszego artykułu o kolokacjach: >>Po co uczyć się kolokacji?

 

 • My great-grandfather was an ancestor of mine. (Mój pradziadek był moim przodkiem).

 

 • She introduced me to her relative at the family reunion. (Przedstawiła mi swojego krewnego na rodzinnej imprezie).

 

 • After her husband passed away, she became a widow. (Po śmierci męża, została wdową).

 

 • He lost his wife a few years ago and became a widower. (Stracił żonę kilka lat temu i został wdowcem).

 

 • John was always the black sheep of the family. (John zawsze był czarną owcą w rodzinie).

 

 • I need to arrange childcare for my children while I'm at work. (Muszę zorganizować opiekę nad dziećmi, gdy jestem w pracy).

 

 • My childhood was filled with happy memories. (Moje dzieciństwo było pełne szczęśliwych wspomnień).

 

 • We come from a close-knit family that supports each other. (Pochodzimy ze zżytej rodziny, która sobie wzajemnie pomaga).

 

 • I met a distant relative at a family wedding. (Spotkałem dalekiego krewnego na rodzinnej uroczystości ślubnej).

 

 • We have a large extended family with many aunts, uncles, and cousins. (Mamy dużą dalszą rodzinę z wieloma ciotkami, wujkami i kuzynami).

 

 • Her family background influenced her career choices. (Jej rodzinne środowisko wpłynęło na jej wybory zawodowe).

 

 • We had a joyful family gathering during the holidays. (Mieliśmy radosne spotkanie rodzinne podczas świąt).

 

 • She is a beloved family member to all of us. (Ona jest ukochanym członkiem rodziny dla nas wszystkich).

 

 • Our generation grew up with different technology. (Nasze pokolenie dorastało z inną technologią).

 

 • There is often a generation gap between parents and their children. (Często występuje różnica pokoleniowa między rodzicami a ich dziećmi).

 

 • Our household consists of six people. (Nasze gospodarstwo domowe składa się z sześciu osób).

 

 • My immediate family includes my parents and siblings. (Moja najbliższa rodzina obejmuje moich rodziców i rodzeństwo).

 

 • In case of an emergency, the hospital needs to contact the patient's next of kin. (W razie nagłego wypadku szpital musi skontaktować się z najbliższym krewnym pacjenta).

 

 • In Western societies, the nuclear family is the most common family structure. (W zachodnich społeczeństwach, rodzina nuklearna jest najbardziej powszechną strukturą rodziną).

 

 • The child is the spitting image of their father. ( Dziecko i ojciec są jak dwie krople wody).

 

 • They decided to adopt a child. (Postanowili adoptować dziecko).

 

 • I discovered that I am related to a famous author. (Odkryłem, że jestem spokrewniony ze znanym autorem).

 

 • It takes a village to bring up a child / to raise a child. (Do wychowania dziecka potrzeba wioski).

 

Porozmawiajmy o rodzinie — dodatkowe słówka i zwroty

 

 • We take care of each other in our family. (W naszej rodzinie dbamy o siebie nawzajem).

 

 • They decided to foster a child. (Postanowili zostać rodziną zastępczą dla dziecka).

 

 • They are planning to get married and start a family together. (Planują się pobrać i założyć rodzinę).

 

 

 

Opisz swoją rodzinę — przykładowy tekst

 

My name is Lily and I come from a big family. I have two younger sisters and two older brothers who are twins. My dad is an architect and my mum is a teacher. We live in a detached house in the suburbs. Except for my brothers - they both study abroad now, so I only see them when they come home for holidays. They call and message me often, though, so I don’t miss them that much.

 

I love my family. Sometimes we get on each other’s nerves, but at the end of the day we treasure each other's company. We love to go hiking and biking together. What I love most about parents is that they support me and my siblings in everything we do.

 

Tłumaczenie:

 

Nazywam się Lily i pochodzę z dużej rodziny. Mam dwie młodsze siostry i dwóch starszych braci, którzy są bliźniakami. Mój tata jest architektem, a mama nauczycielką. Mieszkamy w domu wolnostojącym na przedmieściach. Z wyjątkiem moich braci — obaj teraz studiują za granicą, więc widuję ich tylko w czasie świąt. Jednak często dzwonią i piszą do mnie, więc tak bardzo za nimi nie tęsknię.

 

Kocham moją rodzinę. Czasami działamy sobie na nerwy, ale koniec końców cenimy sobie nasze towarzystwo. Uwielbiamy razem chodzić na wycieczki i jeździć na rowerze. Co najbardziej kocham w moich rodzicach, to to, że wspierają mnie i moje rodzeństwo we wszystkim, co robimy.

 

 

 

Posłuchaj jak jeszcze możesz mówić o swojej rodzinie:

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Rodzina po angielsku — słówka i wyrażenia

Rodzina po angielsku — słówka i wyrażenia

22 czerwca 2023

Dzisiaj nauczysz się słownictwa, które pomoże Ci rozmawiać o swojej rodzinie. Zaczniemy od członków najbliższej rodziny (immediate family), a później rozbudujemy słownictwo o dalszych krewnych (relatives). Dla tych na poziomie bardziej zaawansowanym mamy dodatkowe wyrażenia i przykłady ich użycia w zdaniach.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Najbliższa rodzina — immediate family

 

Najbliższa rodzina po angielsku to immediate family lub po prostu close family.

 

 • mother — matka

 • father —  ojciec

 • a parent / parents —  rodzic / rodzice

 • son —  syn

 • daughter — córka

 • brother  — brat

 • sister —  córka

 • a sibling (l.poj).  / siblings (l.mn). — rodzeństwo

 • half-brother — brat przyrodni

 • half-sister — siostra przyrodnia

 • a twin / twins — bliźniak / bliźniacy

 • an only child — jedynak, jedynaczka

 • husband — mąż

 • wife — żona

 • spouse — małżonek, małżonka

 

 

Najbliższa rodzina — immediate family

 

Aby wyrazić, że ktoś jest dla nas przyrodnim członkiem rodziny, dodajemy prefiks step-.

 

 • stepfather — ojczym

 • stepmother — macocha

 • stepson — pasierb

 • stepdaughter — pasierbica

 • stepsister — siostra przyrodnia

 • stepbrother — brat przyrodni

 

Natomiast dodając grand, cofamy się o generację:

 

 • grandparents — dziadkowie

 • grandfather — dziadek

 • grandmother — babcia

 

Z perspektywy dziadków, w posobny sposób tworzymy słówka wnuk, wnuczka:

 

 • grandchild / grandchildren — wnuk, wnuczka / wnuki, wnuczki

 • grandson — wnuk

 • granddaughter — wnuczka

 

Jeśli chcemy się cofnąć o dalsze generacje dodajemy słówko great, które odpowiada polskiemu prefiksowi pra.

 

 • great-grandfather — pradziadek

 • great-grandmother — prababcia

 • great-great-grandparents — prapradziadkowie

 

Dowiedz się więcej o słowotwórstwie: >>Słowotwórstwo angielskie

 

 

 

Dalsza rodzina — extended family

 

 • uncle — wuja

 • aunt — ciocia

 • cousin — kuzyn/ka

 • nephew — bratanek, siostrzeniec

 • niece — bratanica, siostrzenica

 

Prefix god- stosujemy, aby utworzyć nazwy rodziców chrzestnych i chrześniaków:

 

 • godmother — matka chrzestna

 • godfather — ojciec chrzestny

 • godparents — rodzice chrzestni

 • godchild — chrześniak, chrześniaczka

 • goddaughter — chrześniaczka

 • godson — chrześniak

 

Dalsza rodzina — extended family

 

Rodzina, którą zyskujemy poprzez małżeństwo to in-laws. Zdanie: I’m spending the weekend with my in-laws, oznacza rodzinę małżonka ogólnie. Jeśli mówisz o konkretnym członku rodziny, możesz oczywiście doprecyzować:

 

 • father-in-law — teść

 • mother-in-law — teściowa

 • parents-in-law — teściowie

 • son-in-law — zięć

 • daughter-in-law — synowa

 • brother-in-law — szwagier

 • sister-in-law — szwagierka

 

W przypadku liczny mnogiej -s dodajemy tylko do pierwszego członu np. brothers-in-law, sisters-in-law.

 

 

 

Rodzina po angielsku — zdrobnienia

 

Często mówiąc o naszych najbliższych, używamy zdrobnień. Oto te najczęściej spotykane:

 

 • mother — mummy/mum (BrE), mommy/mom (AmE), ma, mama [staromodne]

 • father — daddy, dad, papa, pa

 • aunt — auntie

 • grandfather — grandpa, pa

 • grandmother — grandma

 • sister — sis

 • brother — bro

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool