Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Popularne słówka angielskie — TOP 100

 

Poniżej znajdziesz sto często używanych słówek angielskich, w kolejności alfabetycznej. Tak jak już wspomniałam, słówek najlepiej uczyć się w kontekście, więc dla ułatwienia podaję również przykładowe zdania.

 

Ile z nich już znasz?

 

 

 1- 20
 

 1. about o — Tell me about it.

 2. after po — Call me after school.

 3. all — cały, wszytsko, wszyscy — I work all week.

 4. alsoteż, także, również — She speaks French and also a little Polish.

 5. and i — You and Kate are so tall.

 6. any jakiś / żaden (w przeczeniu) —  I haven’t seen any cats there.

 7. as  jako — She works as a waitress.

 8. ask spytać, poprosić — Can I ask you something?

 9. at na, w, przy — Sit at the table.  

 10. back z powrotem, do tyłu — I will be back next week.  

 11. because ponieważ — I left because it was too loud.  

 12. become stawać się, zostawać (kimś/czymś) — We’ve become good friends.

 13. begin zacząć — Where do I begin?

 14. between pomiędzy — I always sit between them.

 15. but ale, jednak — I want to go, but I am sick.  

 16. call dzwonić, wołaćCall me after work.

 17. child dziecko — He’s just a child.

 18. come przychodzić, przyjeżdżać — Please, come back home.

 19. do czasownik posiłkowy, robićDo your homework!

 20. family rodzina — I have a small family.

 

 

21 - 40
 

 1. feel czuć — I feel sick.

 2. find znaleźć — I can’t find my glasses.

 3. first pierwszy (liczebnik porządkowy), najpierw — Who was first to come?

 4. for dla, do — These flowers are for you.

 5. friend przyjaciel — She’s my best friend.

 6. from od, z — I am from Poland.

 7. get dostać, kupić brać — Where did you get those shoes?

 8. give dawaćGive me some money, please.

 9. go jechać, iść — I’d love to go to Spain.

 10. good dobry, dobrze — She’s a good friend.

 11. great — świetny — It’s a great film.

 12. help pomoc, pomagać — I need help!

 13. here  tutaj — Do you live here?

 14. high wysoki, wysoko — It’s a very high building.

 15. how jak How old are you?

 16. if  jeśli, jeżeli, czy — Take an umbrella, if it rains. 

 17. in w, do, za — She’s in her office.

 18. know wiedzieć, znać — I know that woman.

 19. last ostatni — This is the last piece of chocolate.

 20. leave wyjeżdżać, odchodzić, zostawiać — Can you leave me alone?

 

Popularne słówka angielskie — TOP 5

 

 

41 - 60
 

 1. life życie Life can be beautiful.

 2. like lubić — I like swimming.

 3. long długi — This was a long day.

 4. love kochać, miłość — They love you.

 5. meet spotykać — I meet my friends on the weekends. 

 6. more więcej — I need more time.

 7. need potrzebować — We need food to live.

 8. never nigdy — I never want to see you again!

 9. new nowy — I have a new car.

 10. nothing nic — I see nothing there!

 11. not nie (do tworzenia przeczeń) — I am not going.

 12. now teraz —I can’t talk now.

 13. often często — I don’t see her very often.

 14. on na — Put it on the table.

 15. open otwierać — The shop opens at ten.

 16. or lub — Would you like tea or coffee?

 17. pay płacić — I need to pay rent tomorrow.

 18. people ludzie — There were two people in the office.

 19. really naprawdę — I really like her.

 20. right / left (w) prawo / (w) lewo — Turn left and then right.

 

Popularne słówka angielskie — TOP 100

 

 

61 - 80
 

 1. say mówić, powiedzieć (coś) — How do you say this word?

 2. school szkoła — Do you like school?

 3. see widzieć — I can’t see anything.

 4. short krótki — This film is very short.

 5. something —  coś — Do something!

 6. still ciągle, nadal — Do you still play tennis?

 7. table stół — Put the plate on the table.

 8. take wziąć — You can take come apples with you.

 9. tell — powiedzieć (komuś) — Tell me what happened.

 10. than niż, od — She is older than I.

 11. thatto, tenThat’s heavy!

 12. then potem, następnie — Finish eating and then we will go.

 13. there tam — I will see you there.

 14. thing rzecz — I need to get a few things from my flat.

 15. think myśleć — What do you think of him?

 16. time czas — I have no time for this.

 17. today dzisiaj — I work from home today.

 18. todo, żeby — Go to the park.

 19. together razem — We should go to the cinema together.

 20. too też, również — Can you see it too?

 

 

81 - 100

 

 1. try — próbować — It’s important to at least try.

 2. understand rozumieć — I don’t understand what you’re saying.

 3. use używać — Do you know how to use this?

 4. very  bardzo — My dog is very old.

 5. walk chodzić, spacer — I go for a walk daily.

 6. want chcieć — I don’t know what I want.

 7. watch oglądać  — I could watch TV all day.

 8. water woda — I drink a lot of water.

 9. way droga, sposób — There’s always a way.

 10. wear nosić — I wear glasses.

 11. what co What do you want to do?

 12. when kiedy When should we meet?

 13. which który, jaki Which colour car do you prefer?

 14. who kto Who are you?

 15. with z — Come with me.

 16. word słowo — Just say a word.  

 17. work pracować, praca — I work at the restaurant.

 18. world świat — He wants to travel the world.

 19. write pisać — I want to write a book.

 20. year rok — We moved to Spain last year.

 

Popularne słówka w języku angielskim — TOP 100

 

 

 

Najczęściej używane wyrażenia po angielsku

 

Na koniec krótka lista popularnych wyrażeń, które na pewno Ci się często przydadzą.

 

 • Hello / Hi. — Cześć.

 • How are you? — Jak się masz?

 • Thank you. — Dziękuję.

 • You're welcome. — Nie ma za co.

 • I don't know. — Nie wiem.

 • Excuse me. — Przepraszam. (używane gdy np. chcemy zwrócić czyjąś uwagę)

 • I'm sorry. — Przepraszam, przykro mi.

 • Could you please...? — Czy możesz proszę…?

 • What's up? — Co słychać?

 • Let's go. — Chodźmy.

 • See you later. —  Do zobaczenia później.

 • I love you. — Kocham Cię.

 • What do you mean? — Co masz na myśli?

 • No problem. — Nie ma problemu.

 • What's your name? — Jak masz na imię?

 • Nice to meet you. — Miło cię poznać.

 • Have a nice day. — Miłego dnia.

 • Bless you. — Na zdrowie! (po tym gdy ktoś kichnął)

 • What's the time? — Która godzina?

 • Long time no see. — Długo się nie widzieliśmy.

 • Take care. — Uważaj na siebie, trzymaj się.

 • How's it going? — Jak leci?

 • Good morning/afternoon/evening. — Dzień dobry / dobry wieczór.

 • Sorry to bother you. — Przepraszam, że przeszkadzam.

 • That's a good idea. — To dobry pomysł.

 • What's for dinner? — Co na obiad?

 • Have a nice day. — Miłego dnia.

 • Hang on a minute. — Czekaj chwilę.

 • How much does it cost? — Ile to kosztuje?

 • Can you help me? —  Czy możesz mi pomóc?

Najczęściej używane wyrażenia po angielsku

 

Zakończenie

Pamiętaj, że wszelakie listy to tylko dodatek do nauki języka. Nie spiesz się! Ucząc się nowych słów, ucz się również jak je zastosować w zdaniu, ponieważ tylko wtedy będziesz używać ich z pewnością i bez zastanowienia.

 

W trakcie nauki korzystaj z np. słownika Cambridge, gdzie znaczenie każdego słówka pokazane jest na przykładowym zdaniu. Zapisz sobie również naszą stronę! Tutaj zawsze znajdziesz pomoc, nie tylko z zakresu słownictwa. 

 

Gotowi na więcej?

 

600 English Words for Everyday Life — Basic Vocabulary

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Najpopularniejsze słowa w języku angielskim

Najpopularniejsze słowa w języku angielskim

20 kwietnia 2023

 

Używanie list najpopularniejszych słówek jest świętym sposobem, na powiększenie swojego słownictwa. Dzięki dużej częstotliwości ich użytkowania masz pewność, że uczysz się słów, które przyniosą Ci najwięcej korzyści.

 

W tym artykule dowiesz się, po co i jak korzystać z takich list, aby wejść na wyższy poziom językowy.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Ile słówek muszę znać?

 

Z badań prowadzonych nad językiem wynika, że znając 1000 słów, jesteśmy w stanie zrozumieć około 80% informacji, która nie jest przekazywana specjalistycznym językiem.

 

Brzmi świetnie, ale szacuje się, że takie 1000 słów stawia nas na poziomie A2 (w języku angielskim wyróżnia się poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2 — gdzie A1 to poziom najniższy).

 

W tym momencie warto wspomnieć, że mówiąc o słowie, mamy na myśli słowo bazowe i jego pochodne. Z tego powodu słowo bazowe tough (twardy) i jego pochodne: toughen (utwardzać), toughness (twardość) nie są liczone jako trzy osobne słowa, a jako jedno.

 

Jeśli 1000 słów ma nam pozwolić zacząć się komunikować w nowym języku, warto wybierać słowa, które autentycznie są często używane.

 

W tym momencie właśnie warto sięgnąć po listy popularnych słówek.

 

Jak korzystać z list najpopularniejszych słówek?

 

 

 

Jak korzystać z list najpopularniejszych słówek?

 

Listy popularnych słówek pomogą Ci oszacować, na jakim poziomie jesteś. Pod warunkiem że uczysz się odpowiednich słów, czyli takich, które naprawdę przyczyniają się do lepszego rozumienia większości komunikacji, z jaką ma się styczność na co dzień.

 

Możesz się nauczyć 30 nazw ptaków, ale nie sprawią one, że będziesz się płynnie komunikował na konferencji z kolegami z Anglii.

 

Listy najczęściej używanych słów ukierunkują Cię więc na słownictwo, które warto poznać, aby uzyskać jak najlepsze efekty.

 

Ważna wskazówka: ucz się nowych słów w kontekście, w całym zdaniu. Dzięki temu nauczysz się wiązać słowo z jego znaczeniem, w bardziej naturalny sposób. Wyliczanki słówek i ich znaczeń mają o wiele mniejszą efektywność. Pracując nad całymi zdaniami,  uczysz się również konstrukcji gramatycznych i poprawnej budowy zdań.

 

 

 

Popularne słówka angielskie — TOP 5 

 

Na wszystkich listach najpopularniejszych angielskich słówek, dużo miejsc zabierają liczebniki, przedimki czy czasowniki modalne. Faktycznie są one głównym elementem naszych codziennych wypowiedzi, więc warto się dokładnie z nimi zapoznać już na początku nauki języka.  Pomogą Ci w tym nasze artykuły!
 

 

 • be — być — Will you be there?

 

>> Czasownik to be — odmiana we wszytkich czasach
 

 • have — mieć — I have a cat.

 

>> Czasowniki modalne: have, can / could, must…
 

 • one, two, three… — jeden, dwa, trzy…

first, second, third… — pierwszy, drugi, trzeci…

>> Liczebniki w języku angielskim

 

 • I, you, he, she, it, we, you, they — ja, ty, on, ona, to, my, wy, oni / one

this, that… — ten / tamten…

me, you, him…— mnie, ciebie, jego…
 

>> Zaimki angielskie

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool