Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

To be — wymowa

 

Czas podsumować to czego się nauczyliście w video z native speakerem:

 

To be — czas przeszły (Past Simple)

 

Odmiana być w czasie przeszłym Past Simple jest o wiele prostsza: 

 

 • mamy tylko dwie formy — was i were

 • skróty są możliwe jedynie w przeczeniach

 • pytania są tworzone przez inwersję tak jak w czasie teraźniejszym

 

To be — czas przeszły (Past Simple)

 

 • She was in the park. - Ona była w parku.

 • We weren’t present. - Nie byliśmy obecni.

 • Were you home yesterday? - Czy byłeś wczoraj w domu?

 • Where were they last Monday? - Gdzie oni byli w ostatni poniedziałek?

Potrzebujesz powtórki z Past Simple?
Past Simple budowa i zastosowanie

 

To be — odmiana we wszystkich czasach (tabelka)

 

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

I am

I am being

I was

you are

you are being

you were

he/she/it is

he/she/it is being

he/she/it was

we are

we are being

we were

you are

you are being

you were

they are

they are being

they were

 

Past Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

I was being

I have been

I have been being

you were being

you have been

you have been being

he/she/it was being

he/she/it has been

he/she/it has been being

we were being

we have been

we have been being

you were being

you have been

you have been being

they were being

they have been

they have been being

 

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Future Simple

I had been

I had been being

I will be

you had been

you had been being

you will be

he/she/it had been

he/she/it had been being

he/she/it will be

we had been

we had been being

we will be

you had been

you had been being

you will be

they had been

they had been being

they will be

 

Future Continuous

Future Perfect

Future Perfect Continuous

I will be being

I will have been

I will have been being

you will be being

you will have been

you will have been being

he/she/it will be being

he/she/it will have been

he/she/it will have been being

we will be being

we will have been

we will have been being

you will be being

you will have been

you will have been being

they will be being

they will have been

they will have been being

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Czasownik to be odmiana

Czasownik to be - odmiana

09 listopada 2022

Czasownik być to jedno z najważniejszych czasowników w każdym języku. W języku angielskim be służy nam również jako czasownik posiłkowy w wielu czasach ciągłych czy stronie biernej.

 

Warto się więc z nim zapoznać na samym początku swojej drogi z angielskim.

 

W poniższym artykule szczegółowo omówimy odmianę to be w czasie teraźniejszym i zaprezentujemy zestawienie jego odmiany w innych czasach.

 


 

Spis treści

 

 


 

 

To be — czas teraźniejszy (Present Simple)

 

Kilka wskazówek na początek:

 

 • w czasie teraźniejszym mamy trzy formy — am, is oraz are

 • I — ja zawsze piszemy wielką literą, nie tylko na początku zdania. Zasada ta dotyczy wyłącznie tej osoby

 • w języku polskim, aby pokazać komuś szacunek, często piszemy Ty/Wy wielką literą. W języku angielskim nie ma takiej zasady — you pisane jest wielką literą jedynie na początku zdania

 • you oznacza zarówno ty jak i wy. To o, którą osobę chodzi, trzeba wywnioskować z kontekstu wypowiedzi

 • trzecia osoba liczby pojedynczej — he, she, it odmienia się w taki sam sposób

 

Twierdzenia

 

Tak wygląda odmiana to be w zdaniach twierdzących. Zwróć uwagę na skróty — apostrof ucina jedną z literek. Skróty są bardzo często używane zwłaszcza w mowie i tekstach nieformalnych.

 

To be — czas teraźniejszy (Present Simple) - twierdzenia

 • I am very tired today. - Jestem dziś bardzo zmęczona/y.

 • She’s the tallest girl in her class. - Jest najwyższą dziewczyną w swojej klasie.

 • You’re late! - Jesteś spóźniony/jesteście spóźnieni! - osobę musimy wywnioskować z kontekstu

 

Przeczenia

 

Aby utworzyć przeczenie, dodajemy not do odmienionego to be. Skróty (oprócz pierwszej osoby l. poj.) możemy utworzyć na dwa sposoby.

 

To be — czas teraźniejszy (Present Simple) - przeczenia

 • No, we’re not from Warsaw. - Nie, nie jesteśmy z Warszawy.

 • The water isn’t hot anymore. - Woda nie jest już gorąca.

 • My mum isn’t ready yet. - Moja mama nie jest jeszcze gotowa.

 

Pytania i krótkie odpowiedzi

 

Pytania tworzymy poprzez inwersję. Będziesz często słyszeć o tym sposobie, ponieważ w taki sposób tworzymy pytania, które na język polski tłumaczymy „czy…”.

 

W pytaniach nie ma opcji skrótów.

 

ODMIANA

TŁUMACZENIE

am I?

czy ja jestem?

are you?

czy ty jesteś?

is she?

czy ona jest?

is he?

czy on jest?

is it?

czy to/ono jest?

are we?

czy my jesteśmy?

are you?

czy wy jesteście?

are they?

czy oni/one są?

 

 • Am I the oldest here? - Czy jestem tu najstarsza/y?

 • Is James tall? - Czy James jest wysoki?

 • Are they sisters? - Czy one są siostrami?

 

Gdy chcemy udzielić krótkiej odpowiedzi, a więc typu yes/no, odpowiadamy całym wyrażeniem:

 • Q: Is she tall? - Czy ona jest wysoka?
  A: Yes, she is. / No, she isn’t.

 • Are you late? - Czy jesteś spóźniona/y?
  A: Yes, I am. / No I’m not.

→ Uwaga, w krótkich odpowiedziach potwierdzających (yes) nie stosujemy skrótów. Powiemy yes, I am/he is itd. Nigdy yes, I’m/he’s…

 

 

Pytania szczegółowe

 

Gdy zadajemy pytania szczegółowe, stawiamy wyraz pytający na samym początku i kontynuujemy szyk z pytania prostego z inwersją.

 

 • Who is she? - Kim ona jest?

 • Why are they here? - Dlaczego oni tutaj są?

 • Where is the cat? - Gdzie jest kot?

 • When is your birthday? - Kiedy są twoje urodziny?

 • How are you? - Jak się masz?

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool