Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Drugi tryb warunkowy — niewielka szansa

 

Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym dom. Jednak nie kupiłam losu, więc nie ma na to szans. Może następnym razem?

 

W drugim trybie warunkowym nadal odnosimy się do przyszłości, ale w przeciwieństwie do sytuacji z trybu pierwszego, nie ma przesłanek ku temu, że warunek zostanie spełniony. Mówimy więc hipotetycznie, gdybamy, marzymy.

 

 • if + past simple | would / wouldn’t + bezokolicznik

 

 • If I won the lottery, I would buy a house. —  Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym dom.

 • I wouldn’t go there if I were you. —  Nie szedłbym tam, gdybym był tobą.

 • If she were younger, she would travel the world. —  Gdyby była młodsza, podróżowałaby po świecie.

 • If we had a house, we would have more cats and dogs. —  Gdybyśmy mieli dom, mielibyśmy więcej kotów i psów.

 

→ Zamiast would możemy użyć should, could lub might:
 

 • If I won the lottery, I could buy a house. —  Gdybym wygrał na loterii, mógłbym kupić dom.

 

Drugi tryb warunkowy — niewielka szansa

 

 

I were zamiast I was

 

Jeśli po if clause występuje czasownik to bebyć, forma was w liczbie pojedynczej zamienia się w were (I were, she were, he were). 

 

Dzieje się tak, ponieważ mówimy o hipotetycznych sytuacjach (If I were you — gdybym był tobą) i bezokolicznik zamienia się w subjunctive.

 

Czasami możesz się spotkać z sytuacją, że trzecia osoba liczby pojedynczej będzie jednak brzmiała she/he/it was (if she was younger — gdyby była młodsza).

 

Obie formy są poprawne gramatycznie, ale opcja z were w trzeciej osobie jest bardziej preferowana.

 

>> Czasownik to be we wszytkich czasach

 

 

 

Trzeci tryb warunkowy — żadnych szans
 

Gdybym wygrała na loterii, kupiłabym dom. Mimo tego, że kupiłam los, nie wygrałam.  

 

W trzecim trybie warunkowym odnosimy się do przeszłości. Zarówno warunek, jak i rezultat są niemożliwe. Stało się i niestety nic tego już nie zmieni. Możemy sobie jednak pospekulować, jak inaczej mogły potoczyć się nasze losy… 

 

 

→ Zamiast would have możesz również użyć should have, could have lub might have.

 

 • If I had seen her, I would have told her. —  Gdybym ją zobaczył, powiedziałbym jej.

 • If I had woken up on time, I wouldn’t have been late for work. —  Gdybym obudził się na czas, nie spóźniłbym się do pracy.

 • You would have met him if you hadn’t left the party early. —  Poznałabyś go, gdybyś nie wyszła wcześniej z imprezy.

 • Would she have stayed at home if it had snowed yesterday? —  Czy zostałaby w domu, gdyby wczoraj padał śnieg?

 

 

 

Tryb warunkowy mieszany
 

Na koniec mały bonus. Czasami chcemy powiedzieć przecież, że sytuacja byłaby inna teraz, gdyby coś potoczyło się w inny sposób w przeszłości. Z pomocą przychodzą drugi i trzeci tryb warunkowy, które można ze sobą wymieszać, aby uzyskać takie znaczenie.

 

 • if + past perfect | would/wouldn’t + podstawowa forma czasownika 

 

 • If you had listened to me, we wouldn’t be lost (now) —  Gdybyś mnie posłuchał, nie zgubilibyśmy się teraz.

 • If you had come to the meeting, you would know what to do now. —  Gdybyś przyszedł na spotkanie, wiedziałbyś, co teraz robić.

 

Tutaj nie kończą się możliwości mieszania ze sobą różnych trybów:

 

 • If we had bought the flight tickets, we could be going with you on holiday. —  Gdybyśmy kupili bilety lotnicze, jechalibyśmy z wami na wakacje. [przeszłość wpływa na przyszłość]

 • If my sister were here, she would have helped you. —  Gdyby była tu moja siostra, pomogłaby Ci. [odmienna teraźniejszość mogła zmienić rezultat z przeszłości, ale mojej siostry to nie ma, a więc nie mogła pomóc]

 

 

 

 

Zakończenie

 

 

Nie daj się zrazić dużą ilością możliwości, zwłaszcza w trybie mieszanym. Na początek opanuj dobrze główne tryby warunkowe, Dzięki nim zrozumiesz jakie konstrukcje wyrażają jakie sytuacje. Pomogą Ci w tym też dodatkowe artykuły z naszej strony. Kiedy dojdzie to momentu mieszania różnych trybów, będziesz już dobrze rozumieć, jakie opcje masz do wyboru. 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Tryby warunkowe w języku angielskim

Tryby warunkowe w języku angielskim

22 lutego 2023

W języku angielskim występują trzy główne tryby warunkowe (okresy warunkowe, zdania warunkowe) plus tryb warunkowy zerowy i tryb mieszany. Jak wskazuje nazwa, tryby warunkowe to zdania, w których wyrażamy, że określony rezultat zależy od jakiegoś innego wydarzenia.

 


 

Spis treści:
 

 


 

 

 

Tryby warunkowe — wstęp

 

 

Struktura

 

Tryby warunkowe to zdania złożone składające się ze zdania nadrzędnego (main clause) i podrzędnego warunkowego (if clause).

 

Mówiąc prościej: po if stawiamy warunek (jeśli będzie padać…), a w drugiej części zdania zależny od niego rezultat (...to zmokniemy).

 

Tak jak w języku polskim, zdania warunkowe możemy powiedzieć na dwa sposoby:

 

 • if clause (warunek) + main clause (rezultat)

  • If I see her, I will tell her. —  Jeśli ją zobaczę, powiem jej.

 • main clause (rezultat) + if clause (warunek)

  • I will tell her if I see her. —  Powiem jej, jeśli ją zobaczę.

 

→ Zwróć uwagę, że w drugiej opcji w angielskim nie stawiamy przecinka.

 

 

Prawdopodobieństwo

 

To jakiego trybu użyjemy, zależy między innymi od tego, jak prawdopodobny jest opisywany rezultat i czy odnosimy się do przeszłości, czy przyszłości.

 

Prawdopodobieństwo (probability) wyrażone poniżej procentami jest bardzo umowne i ma tylko Ci pomóc poczuć różnice pomiędzy trybami:

 

 • Zero conditional | prawdopodobieństwo 100%

  • czas nie jest ważny — stwierdzamy fakt

   • If you heat ice, it melts. —  Jeśli podgrzejesz lód, stopi się.

 • 1st conditional | prawdopodobieństwo 50%

  • przyszłość — jeśli coś się stanie, to…

   • If I win the lottery, I will buy a house. —  Jeśli wygram na loterii, kupię dom.

 • 2nd conditional  | prawdopodobieństwo 10%

  •  przyszłość - „gdybamy” co by się mogło stać

   • If I won the lottery, I would buy a car. —  Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym samochód.

 • 3rd conditional | prawdopodobieństwo 0%

  • przeszłość — nic się już nie da zmienić

   • If I had won the lottery, I would have bought a car.  Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym samochód.

 

Tryby warunkowe w języku angielskim

 

 

 

Zerowy tryb warunkowy — pewność

 

Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się. Jeśli wyjdziesz na deszcz bez parasola, zmokniesz.

 

Zerowy tryb warunkowy (zero conditional) używamy, gdy mówimy o faktach, rzeczach ogólnie przyjętych za prawdziwe. Warunek jest czymś prawdziwym, rzeczywistym i ma zawsze taki sam rezultat.

 

Zarówno main clause, jak i if clause są w czasie present simple:

 

 

Oprócz if jeśli, możesz również użyć whenkiedy.

 

 • If you heat water at 100 degrees, it boils. —  Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się.

 • When I miss my bus, I am late for work. —  Kiedy nie zdążę na autobus, spóźniam się do pracy.

 • Ice melts if you heat it. —  Lód topi się, jeśli go podgrzejesz.

 • When the sun goes down, it gets dark. —  Kiedy słońce zachodzi, robi się ciemno.

 • If I don’t eat breakfast, I am hungry. —  Jeśli nie zjem śniadania, jestem głodny.

 

 

 

Pierwszy tryb warunkowy — realna szansa

 

Jeśli będzie padać, nie pójdę na trening. Jeśli wstanę wcześniej, będę wcześniej w pracy.

W pierwszym trybie warunkowym odnosimy się do sytuacji z przyszłości i o rezultacie, który jest bardzo prawdopodobny i realny.

 

Struktura:

 

 

Uwaga, pamiętaj, że po if nigdy nie stawiamy konstrukcji czasu przyszłego z will! Zdanie tłumaczymy na czas przyszły w języku polskim, ale nie ma to swojego odzwierciedlenia w angielskim.

 

 • If it rains, I will stay at home. —  Jeśli będzie padać, zostanę w domu.

 • When I finish reading, I will cook dinner. —  Kiedy skończę czytać, ugotuję obiad.

 • If I get a pay rise, I will buy a house. —  Jeśli dostanę podwyżkę, kupię dom.

 • If I finish on time, I will phone you. —  Jeśli skończę na czas, zadzwonię do Ciebie.

 

 

Czasowniki modalne

 

→ Zamiast will / won’t możemy również użyć can/ could, may/might lub should. Tak jak przy normalnym użyciu czasowników modalnych, zmieniają one trochę znaczenie i to jak prawdopodobny jest rezultat.

 

 • If it’s sunny, we can go to the beach. —  Jeśli będzie słonecznie, możemy iść na plażę.

 • If it’s sunny, we might go to the beach. —  Jeśli będzie słonecznie, może pójdziemy na plażę.

 • If it’s sunny, we should go to the beach. —  Jeśli będzie słonecznie, powinniśmy iść na plażę.

 

>> Przeczytaj więcej o czasownikach modalnych

 

Pierwszy tryb warunkowy — realna szansa - czasowniki modalne

 

 

 

Dodatkowe spójniki

 

→ Warto wspomnieć, że taką samą strukturę używamy, gdy if zastąpimy którymś z następujących spójników: unless (jeśli nie, chyba że), as long as (jeśli/skoro tylko), as soon as (skoro tylko) lub in case of (w razie).
 

 • I will give you a key to my flat in case I am out. —  Dam ci klucz do mojego mieszkania na wypadek, gdybym wyszła.

 • You can go to the cinema, as long as you come back before midnight. —  Możesz iść do kina, pod warunkiem że wrócisz przed północą.

 • As soon as I finish, I will call you. —  Jak tylko skończę, zadzwonię do ciebie.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool