Przykładowe wyrażenia w zdaniach
 

 • What month is it? - Jaki mamy miesiąc? 

 • What day of the month is your birthday? - W którym dzień miesiąca są twoje urodziny?

 • It is your birthday this month, isn’t it? - W tym miesiącu są twoje urodziny, prawda? 

 • I finished my academic course last month/ last July. - Skończyłem kurs akademicki w zeszłym miesiącu/ w zeszły lipiec.  

 • She’s going to India next month / next May.  - Ona wyjeżdża do Indii w przyszłym miesiącu / w przyszłym maju. 

 • I haven’t seen her for seven months. - Nie widziałem jej od siedmiu miesięcy. 

 • I met my husband eight months ago. - Poznałam mojego męża osiem miesięcy temu. 

 • This magazine is published monthly. - Ten magazyn jest publikowany co miesiąc. 

 • Our teacher tests our knowledge on a monthly basis. - Nasz nauczyciel co miesiąc sprawdza naszą wiedzę. 

 • Month by month, I am running faster. - Z miesiąca na miesiąc biegam coraz szybciej. 

 • I visit my grandma every month / every other month. - Odwiedzam babcię co miesiąc / co drugi miesiąc. 

 • I pay my rent on the first of each month. - Płacę czynsz pierwszego dnia każdego miesiąca. 

 • It took me one full month to complete the painting. - Skończenie tego obrazu zajęło mi cały miesiąc.

Nazwy miesięcy po angielsku

© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

Nazwy miesięcy to, obok kolorów i dni tygodnia, jeden z pierwszych tematów, jakich uczymy się w języku angielskim. W poniższym artykule omówimy nie tylko podstawy — miesiące i ich wymowę, ale i skróty, przyimki i wyrażenia, które przyrządza się też na dalszym etapie nauki.


Spis treści:
1. Nazwy miesięcy po angielsku
  a) Skróty
  b) Wymowa
2. Miesiące a pory roku
3. Miesiące a przyimki — gramatyka
4. Przykładowe wyrażenia w zdaniach
5. Idiomy
6. Skąd się wzięły nazwy miesięcy po angielsku?

Nazwy miesięcy po angielsku

27 września 2022
Nazwy miesięcy po angielsku

Nazwy miesięcy po angielsku
 

Zwróć uwagę, że nazwy miesięcy po angielsku piszemy wielką literą!

Skróty 

 

Zależnie od tego, z jakiego źródła korzystasz, możesz zauważyć skróty, które odbiegają od tych, które prezentujemy tutaj. Wynika to z dwóch stylów stosowanych w języku angielskim — APA i MLA stosowanych w różnych dyscyplinach naukowych. Do tego dochodzi język nieformalny, który rządzi się jeszcze innymi prawami. 

Najczęściej używanym stylem jest prezentowany powyżej styl MLA, propagowany również przez uniwersytet Yale. Według niego skróty nazw miesięcy powinny składać się z trzech pierwszych liter nazwy miesiąca i kropki. May, June i July nie są skracane

 

W stylu nieformalnym możesz napotkać również skrócone June (Jun.) i July (Jul.) jak i pisownię bez kropki na końcu

Wymowa

 

Wymowa uproszczona, którą tu prezentujemy, może przydać się na samym początku nauki języka, zwłaszcza gdy nie do końca umiemy odczytać zapis fonetyczny. 

Pamiętaj jednak, aby traktować go z przymrużeniem oka — język angielski nie posiada tak „ciężkiej” wymowy jak język polski. Dźwięki czy r nie są więc tak twarde.

 

Już na początku nauki proponujemy więc wsłuchać się w wymowę angielskich lektorów i opanować odczytywanie zapisu fonetycznego w stopniu podstawowym. 
 

Pomoże Ci również poniższe video: 


Miesiące a pory roku
 

Cztery pory roku (spring, summer, autumn/fall i winter) trwają po trzy miesiące każda. Możemy więc mówić o miesiącach wiosennych, letnich itd. Zobaczmy jakie miesiące składają się na daną porę roku po angielsku (na półkuli północnej).

 

 • springs months / wiosenne miesiące / - March, April, May
 • summer months / letnie miesiące / - June, July, August
 • autumn / fall months / jesienne miesiące / - September, October, November
 • winter months / zimowe miesiące / - December, January, February 

Miesiące a pory roku

Miesiące a przyimki — gramatyka 
 

Gdy podajemy jedynie miesiąc jakiegoś wydarzenia, stosujemy przyimek in. 

 • I was born in May. - Urodziłam/łem się w maju. 

 • I can’t wait for the Christmas markets in December. - Nie mogę się doczekać świątecznych jarmarków w grudniu. 
   

Gdy podajemy dzień i miesiąc lub całą datę używamy przyimka on. 

 • She was born on May 5. - Urodziła się piątego maja. 

 • My next exam is on the tenth of January. - Mój następny egzamin jest dziesiątego stycznia. 

Miesiące a przyimki — gramatyka 

Umów się na bezpłatną lekcje

NAUCZ SIĘ MÓWIĆ PO ANGIELSKU Z CHATSCHOOL

 • Zajęcia indywidualne online z jednym stałym lub wieloma lektorami

 • Zajęcia codziennie 7:00-22:00

 • Dostęp do polskich lektorów i native speakerów

25 listopada 2022
Jaka jest różnica pomiędzy Present Simple i Present Continuous? Present Simple stosujemy gdy mówimy o wydarzeniach powtarzających się, naszych nawykach. Present Continuous używamy do opisywania wydarzeń dziejących się w danym
16 listopada 2022
Pomimo tego, że pisanie listów jest coraz częściej wypierane przez maile, nadal jest to umiejętność, którą warto posiąść. List formalny może być potrzebny gdy ubiegamy się o pracę, piszemy urzędowe

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Idiomy


Poznajmy kilka idiomów opartych na nazwach miesięcy: 

 • It will be a long day in January. - używany gdy chcemy powiedzieć, że coś się nigdy nie wydarzy. Dosł. to będzie długi styczniowy dzień. 

 • Mad as March here. - do opisania kogoś, kto zachowuje się w szalony sposób. Dosł. szalony jak marzec. 

 • April showers bring May flowers. - dosł. kwietniowe deszcze przynoszą majowe kwiaty. 

 • May — December romance. - gdy mówimy o związku z dużą różnicą wieku. Dosł. majowo — kwietniowy romans. 

 • Maybees don’t fly in June. - gdy chcemy, aby ktoś wreszcie podjął konkretną decyzję. Maybees odnosi się do maybe — może. Dosł. może nie latają w czerwcu. 

 • It will be a cold day in July. - do określenia, że coś się nie wydarzy. Dosł. zimny dzień w lipcu. 

Idiomy

Skąd się wzięły nazwy miesięcy po angielsku?
 

Czy wiesz, że kalendarz rzymski (Roman calendar) zwany również księżycowym miał tylko dziesięć miesięcy? Oto one: 

 • January — nazwane po bóstwie Janus, boga początków i wszelkich bram i przejść.

 • February — pochodzi od łacińskiego słowa februa oznaczającego oczyszczenie oraz festiwalu Februalia. 

 • March — nazwane po Marsie — bogu wojny. 

 • April pochodzi od łacińskiego słowa aperio — otwierać, zwłaszcza w odniesieniu do kwiatów i roślin, które się rodzą na nowo.

 • May nazwano po bogini Maia (pl. Maja) - bogini ziemi. 

 • June nazwano po bogini małżeństwa — Juno (pl. Junona).

 • September pochodzi od słowa septem — siedem. Był to bowiem siódmy miesiąc z dziesięciu. 

 • October pochodzi od łacińskiego słowa octo — osiem. 

 • Noveber pochodzi od łacińskiego słowa novem — dziewięć. 

 • December pochodzi od łacińskiego słowa decem — dziesięć. 
   

Dopiero Juliusz Cezar zmienił długość miesięcy, aby odpowiadały obrotom Ziemi wokół słońca. Po jego śmierci dodano dodatkowe dwa miesiące i nazwano je na jego cześć — July (Julius) i August (Augustus). 
 

Kalendarz gregoriański, którego używamy do dziś, zatrzymał powyższe nazwy, pomimo tego, że łacińskie odpowiedniki ostatnich czterech miesięcy nie pasują już do ich pozycji w kalendarzu.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool